Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

Ministre Baiba Rivža: Pilnībā apgūti ES struktūrfondu līdzekļi izglītībā 2005.gadā

Publicēts 2007-09-27 14:58:44

Samazināt palielināt tekstu

Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža uzsver, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pilnībā nodrošinājusi 2005.gada Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu apguvi izglītībā – ESF aktivitātēs ir izpildīta un pat pārsniegta principa "N 2"1 īstenošana par 2005.gadu.

Ministre norāda, ka saskaņā ar Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu, "N 2" 2005.gadā veido 12 999 977 latus. Eiropas Komisijai deklarētā summa ir 6 946 244,33 lati, savukārt Valsts kasē apmaksai iesniegtais struktūrfondu pieprasījums ir vēl 6 202 994,96 lati, kas kopā ir 13 149 239,35 lati. Tas nozīmē, ka uz šo brīdi kopā deklarētie un atmaksai iesniegtie līdzekļi vairāk nekā bija nepieciešams.

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža uzsver: "Kopš stāšanās ministra amatā esmu personīgi sekojusi līdzi tam, kā IZM un iesaistītās institūcijas pilda tām uzticētos uzdevumus ES struktūrfondu līdzekļu apguvē un aktivitāšu ieviešanā". Viņa piebilst, ka šobrīd sasniegtie rezultāti liecina par IZM stratēģiski sekmīgu rīcību struktūrfondu jomā gan 2004.-2006.gada plānošanas periodā, gan gatavojoties nākamajam posmam – 2007.-2013.gada periodam.

Ministre atgādina, ka īsi pirms viņas stāšanās amatā vēl nebija veikta finansējuma sadale par aptuveni 20 miljoniem latu 2004.-2006.gada plānošanas periodā un bija iekavēts ES struktūrfondu apguves process IZM pārziņā esošajās aktivitātēs. "Tagad līgumi ir noslēgti par visu summu, tiek veikts sistēmisks darbs. Mūsu sasniegtie rezultāti ir līdzvērtīgi pārējām jaunajām ES dalībvalstīm", uzsver B.Rivža.

Ministre piebilst, ka ieguvēji no 2004.-2006.gada perioda ES atbalsta ir gan visu pakāpju izglītības iestādes, gan Latvijas iedzīvotāji. "2007.-2013.gadā IZM pārziņā no ES struktūrfondiem izglītībai un zinātnei paredzēti gandrīz 750 miljoni eiro. Lai nodrošinātu šī finansējuma sekmīgu saņemšanu, IZM pilda visus sagatavošanās nosacījumus. Turklāt, konsultējoties ar sociālajiem partneriem, izstrādāti projektu atlases kritēriji, ieviešanas nosacījumi un Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti dokumenti prioritārajām aktivitātēm, ko plānots uzsākt jau šogad – mērķstipendijas pedagogiem, kā arī dabaszinātņu un matemātikas kabinetu ierīkošana skolās", piebilst B.Rivža.

Nākamajā nedēļā plānota ministres B.Rivžas un IZM amatpersonu preses konference, lai sniegtu detalizētu pārskatu par ES struktūrfondu līdzekļu izmantošanu.

Princips "N 2" nozīmē, ka 2005.gada Eiropas Sociālā fonda līdzekļu piešķīrums Eiropas Komisijā jādeklarē 2 gadu laikā – līdz 2007.gada beigām, lai pēc tam šos līdzekļus Latvija saņemtu atpakaļ savā budžetā no ES.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv