Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Ministre Baiba Rivža: reģionālajās konferencēs gūti priekšlikumi saskaņotai rīcībai Latvijas izglītības sistēmas pilnveidei

Publicēts 2007-08-24 00:21:50

Samazināt palielināt tekstu

Līdz ar Rīgā notikušo konferenci "Dialogs un saskaņota rīcība izglītībā" šodien, 23.augustā noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) un izglītības pārvaldēm organizētais piecu Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu reģionālo konferenču cikls. Konferences notika Talsos, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī un Rīgā, tās pulcināja ap 2000 izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu, pašvaldību pārstāvju, izglītības ekspertu. Konferenču laikā tika apbalvoti arī katra reģiona labākie izglītības darbinieki.

Vērtējot konferenču norisi, apspriestos jautājumus un gūtās atziņas, izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža ir gandarīta, ka kopīgā darbā izdevies pulcēt izglītības sistēmā strādājošos, apkopot esošās situācijas vērtējumus un formulēt konkrētus priekšlikumus turpmākai visu partneru saskaņotai rīcībai. "Konstruktīvs dialogs un virzība uz saskaņotu rīcību visu izglītības nozarē iesaistīto pušu starpā ir daudzkārt vērtīgāka par konfrontāciju. To apliecina notikušās konferences, kad piecu dienu laikā kopīgā darbā izdevies panākt vienotu viedokli daudzos svarīgos jautājumos, nonākt pie virknes vērtīgu atziņu un iestrādēm turpmākai saskaņotai rīcībai," uzsver izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža.

Paralēli konferenču darbam, pēc ministres B.Rivžas iniciatīvas notika viņas, IZM valsts sekretāra Mareka Gruškevica un IZM valsts sekretāra vietnieces struktūrfondu jautājumos un Eiropas lietās Laumas Sīkas tikšanās ar katra reģiona rajona padomju un rajona centrālo pilsētu domju priekšsēdētājiem. To laikā tika pārrunāti IZM un pašvaldībām aktuāli jautājumi – efektīva izglītības pārvaldes sistēma administratīvi teritoriālās reformas kontekstā; Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļu veiksmīgs ieguldījums reģionu iedzīvotāju izglītībai 2007.-2013.gadā; profesionālās izglītības attīstība atbilstoši reģionu vajadzībām; kā arī pašvaldību loma izglītības attīstībā, tajā skaitā – sociālais atbalsts pedagogiem.

Konferenču "Dialogs un saskaņota rīcība izglītībā" lielākais ieguvums ir izglītības darbinieku, nozares ekspertu un nozares vadības kopīgi apspriestie jautājumi un piedāvātie risinājumi vairākām aktualitātēm – pedagogu darba kvalitāte; vispārējās vidējās izglītības saturs; pedagogu atalgojums un atalgojuma sistēmas pilnveide; skolas un ģimenes sadarbība, tajā skaitā – skolēnu un pedagogu tiesību un pienākumu loka skaidra noteikšana un ievērošana; izglītības atbilstība darba tirgus prasībām; kā arī ES struktūrfondu ieguldījums izglītībai, tajā skaitā – atbalsts pedagogiem.

Aktīvas diskusijas gan izglītības darbinieku un IZM starpā, gan sanāksmēs ar pašvaldību vadītājiem bija par jauniešu piesaisti profesionālajai izglītībai atbilstošiem katra reģiona, kā arī esošo un potenciālo investoru vajadzībām, uzsverot modernu un darba tirgum atbilstošu prakses centru nepieciešamību, kas tuvinātu izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Ministre ir pateicīga ikvienam, kurš palīdzēja nodrošināt konferenču norisi katrā Latvijas reģionā un aktīvi piedalījās to darbā – izglītības pārvalžu un pašvaldību vadītājiem, LIZDA, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem, darba grupu vadītājiem un ekspertiem, IZM darbiniekiem. B.Rivža novēl katram ar izglītību saistītam Latvijas iedzīvotājam sekmīgi uzsākt, veiksmīgi turpināt un ar panākumiem noslēgt jauno – 2007./2008.mācību gadu.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža; Izglītības un zinātnes ministrija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv