Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Ministre Baiba Rivža un LDDK akcentē izglītības un nodarbinātības sasaisti

Publicēts 2007-03-22 20:57:13

Samazināt palielināt tekstu

Vakar, 21.martā izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadību un pārrunāja aktuālus izglītības un nodarbinātības jautājumus.

Sarunas gaitā tika spriests par nepieciešamību palielināt sociālo partneru iesaisti cilvēkresursu un izglītības pilnveides attīstībā. Puses vienojās, ka tiks papildināti Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) uzdevumi, lai tā aktīvāk iesaistītos izglītības un nodarbinātības jautājumu risināšanā. Plānots, ka PINTSA nefokusēsies tikai uz profesionālo izglītību, bet savas kompetences ietvaros akcentu varētu likt uz plašāku izglītības spektru – vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā profesionālā izglītība, mūžizglītība. Vienlaikus ministre akcentēja – būtiski, lai padomes jaunās funkcijas nepārklātos ar jau esošajiem konsultatīvajiem mehānismiem, kuros piedalās darba devēju pārstāvji.

PINTSA Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes starpnozaru apakšpadome, tās mērķis ir sekmēt valsts un sociālo partneru sadarbību izglītības un nodarbinātības valsts politikas un stratēģijas izstrādē un īstenošanā.

Tikšanās laikā tika runāts arī par 2007.-2013.gadā paredzēto Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu izglītības piedāvājuma pilnveidošanai, lai nodrošinātu izglītības atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un darbaspēka sagatavošanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām. IZM uzsvēra, ka minēto uzdevumu īstenošanai nepieciešama aktīva nacionālā līmeņa sociālo partneru – darba devēju un arodbiedrību dalība, īpaši nacionālās kvalifikācijas sistēmas pilnveidē, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot un uzlabojot profesiju standartus, profesionālās izglītības saturu. Šim mērķim IZM darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.1.apakšaktivitātes "Nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveide, profesionālās izglītības satura un profesionālajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības uzlabošana" ietvaros paredzējusi sniegt atbalstu profesionālajā izglītībā iesaistīto sociālo partneru kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu iespēju piedalīties tautsaimniecības vidējā termiņa pieprasījuma profesionālajā un augstākajā izglītībā veidošanā un analīzē, profesiju standartu, programmu un eksaminācijas satura izstrādē.

Sanāksmē piedalījās LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča un LDDK Izglītības un nodarbinātības eksperte Ilona Kiukucāne, kā arī – IZM speciālisti.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža; Latvijas Darba devēju konfederācija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv