Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Ministre Baiba Rivža uzsver uz pētniecību un inovācijām balstītu Eiropā

Publicēts 2007-05-23 08:50:41

Samazināt palielināt tekstu

22.maijā izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža piedalījās Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē un ceturtajā Eiropas Kosmosa padomes sanāksmē, kurās tika spriests par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kompetencē esošiem jautājumiem. Proti, par Eiropas Kosmosa politiku, Eiropas Tehnoloģiju institūtu (ETI) un Eiropas Komisijas (EK) Zaļo grāmatu "Eiropas pētniecības telpa (EPT): jaunas perspektīvas".

Kopumā ministre atzinīgi vērtē šodien notikušās sanāksmes, jo tajās pieņemti lēmumi Eiropas konkurētspējas, pētniecības un tehnoloģiju attīstībai.

Eiropas Tehnoloģiju institūts

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, B.Rivža uzsvēra Latvijas atbalstu ETI un atzinīgi novērtēja, ka darba gaitā institūta koncepcija kļūst aizvien pārdomātāka. Paužot Latvijas pozīciju, ministre norādīja, ka ETI galvenajai funkcijai jābūt uz pētniecību balstītai inovācijai, jo tieši šajā jomā nepieciešams stiprināt Eiropas pozīcijas pārējās pasaules kontekstā.

Vēl B.Rivža akcentēja, ka Latvija ETI pirmajā posmā atbalsta divu zināšanu inovāciju kopienu izveidi, kas sevī ietvertu ES konkurētspējas stūrakmeņus – industriju, zinātni un izglītību. Šīm kopienām pēc Latvijas ieskatiem, jābūt fleksiblām, atvērtām un to izveides procesam jābūt caurredzamam. Ministre norādīja, ka Latvija vēlas redzēt pierādījumus privātās industrijas vēlmei investēt līdzekļus ETI.

Savā pozīcijā Latvija norāda, ka joprojām nepieciešamas plašākas diskusijas par ETI struktūru, darbības un finansējuma principiem.

Eiropas pētniecības telpa

Runājot par EK Zaļo grāmatu "Eiropas pētniecības telpa: jaunas perspektīvas", ministre atbalstīja šo iniciatīvu, īpaši akcentējot fundamentālās zinātnes nozīmi šajā telpā. Latvija atbalsta pētniecības infrastruktūras kā būtiskus komponentus EPT tālākai attīstībai. Pētniecības infrastruktūrām EPT izstrādātā plāna īstenošanā ir īpaša nozīme, jo pētniecības attīstībai ir svarīgi, lai tiktu nodrošinātas modernas infrastruktūras. Īpaši nozīmīga ir infrastruktūru tīklu pieejamība visiem zinātniskajiem centriem.

Vienlaikus Latvija uzskata, ka šādos projektos jādarbojas visām ieinteresētajām pusēm – pētniecības iestādēm, ražotājiem un pašvaldībām, veidojot zināšanu reģionus. Tāpat integrācijai EPT un zināšanu reģionu izveidei jānodrošina atbilstoši finansiālie resursi.

Eiropas Kosmosa politika

Latvija atbalsta Eiropas Kosmosa politiku – tās attīstība mūsu valstij pavērs plašākas iespējas līdzdalībai kosmosa pētniecības programmās. Īpaši akcentējama jau esošās Latvijas kapacitātes un infrastruktūras izmantošana – Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centrs un Irbenes radiolokators, kas ir lielākais Ziemeļeiropā. Tādējādi tiktu vecināta arī ar kosmosa pētniecību saistīto studiju programmu pilnveide un attīstība.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv