Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Ministre Baiba Rivža: valdība pilnībā nodrošinājusi algas palielinājumu skolotājiem

Publicēts 2007-10-31 18:36:53

Samazināt palielināt tekstu

IZM turpina pilnveidot pedagogu atalgojuma sistēmu

Šodien, 30.oktobrī Ministru kabinets (MK), skatot valsts budžeta projektu, atbalstīja papildus 15,5 miljona latu piešķiršanu pedagogu atalgojuma palielināšanai:
14 miljonus latu, lai nodrošinātu pedagogu atalgojuma palielinājumu atbilstoši MK apstiprinātajai "Pedagogu darba samaksas programmai 2005.-2010.gadam" no 2008.gada 1.septembra, iepriekš paredzēto 10% paaugstinājuma vietā;
1,5 miljonu latu, lai no 2008.gada 1.septembra turpinātu pedagogu iekļaušanu vienotajā darba samaksas sistēmā, apmaksājot darbu par gatavošanos stundām.

Izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža akcentē: "Tādējādi mēs izpildām ne tikai Izglītības likumu, izpildām MK, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) parakstīto trīspusējo vienošanos par atalgojuma palielinājumu skolotājiem, bet arī turpinām pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošanu – iekļaušanos vienotajā darba samaksas sistēmā, vienlaikus īstenojam valsts budžeta ilgtermiņa politiku – nodrošinot tajā pārpalikumu 1% apmērā no iekšzemes kopprodukta".

B.Rivža norāda: "Mana un IZM īpašā prioritāte ir un paliek pedagogu atalgojuma sistēmas sakārtošana ilgtermiņā, tajā skaitā – līdz šim neapmaksāto skolotāju pozīciju apmaksa. To mēs esam apņēmušies un izpildīsim". Viņa norāda, ka IZM veic gan finansējuma plūsmas un izglītības pārvaldības pilnveidi, īpaši – administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, gan pedagogu kvalifikācijas pakāpju izstrādi, gan veic pētījumu par skolotāja darba slodzi, lai precīzi īstenotu pedagogu iekļaušanos vienotajā darba samaksas sistēmā no 2010.gada. Lai efektivizētu IZM centrālā aparāta un padotības iestāžu darbu, līdz šī gada beigām plānots noslēgt funkcionālo auditu.

Līdzekļi atalgojuma palielinājumam no nākamā gada 1.septembra un samaksai par papildus stundām, turpinot pedagogu iekļaušanos vienotajā darba samaksas sistēmā, rasti gan no IZM iekšējiem resursiem, gan no Finanšu ministrijas (FM) budžeta programmas:
pārdalīti 7 miljoni latu no IZM programmas "Mērķdotācijas republiku pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" uz IZM programmu "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana".
Šāda iekšējo resursu pārdale bija iespējama rūpīgi izanalizējot pirms nepilnām divām nedēļām saņemto jaunā mācību gada tarifikāciju, analizējot demogrāfiskos rādītājus un skolēnu skaita prognozes;
piešķirti 7 miljoni latu no FM programmas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" IZM programmai "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana";
valdība atbalstīja 1,5 miljonu latu piešķiršanu no FM programmas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" IZM programmai "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana".

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv