Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ārlietas

Ministru Kabinets apstiprina finansējuma piešķiršanu Afganistānas Provinču pārvaldes atbalsta programmas projektam un Irākas pilsoniskās sabiedrības atbalstam

Publicēts 2008-05-20 12:47:13

Samazināt palielināt tekstu

19.05.2008

Ministru Kabinets apstiprina finansējuma piešķiršanu Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansētā Afganistānas Provinču pārvaldes atbalsta programmas projekta realizācijai, kā arī Irākas kara radītās krīzes seku novēršanai un Irākas pilsoniskās sabiedrības atbalstam.

Projekta Afganistānā realizācijai piešķirti 50 000 latu, kā arī atbalsta sniegšanai Irākas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un administratīvās kapacitātes celšanai 30 000 latu.

29.maijā Stokholmā notiks Irākai veltīta ANO, Zviedrijas un Irākas valdību organizēta starptautiska konference par Starptautiskā nolīguma īstenošanu, bet 12.jūnijā Parīzē notiks starptautiska konference Afganistānas atbalstam. Plānots, ka abās konferencēs piedalīsies ārlietu ministrs Māris Riekstiņš, kas informēs starptautisko sabiedrību par finansējuma piešķiršanu.

Afganistānas atjaunošana un drošība ir viens no prioritāriem starptautiskās sabiedrības jautājumiem. Starptautiskās sabiedrības pūliņi kopumā ir vērsti uz visaptverošu Afganistānas stabilizēšanu un atjaunošanu.

Piešķirtais finansējums būs līdzfinansējums projektam, ko piesaka EK Provinču pārvaldes atbalsta programmai. Programma paredz divu pārvaldes projektu finansēšanu provinču līmenī ar īpašu fokusu uz likuma varas sektoru. Viena projekta finansējuma kopapjoms ir 500 000 eiro (351 402 lati), no kuriem 80% sedz EK, bet 20% - līdzfinansētājs.

Kopprojekts ar EK ļauj Latvijai sākt sadarbību ar EK kā otro nozīmīgāko donoru Afganistānā, caur kuru arī turpmāk Latvija varētu piesaistīt finansējumu Farjabas provincei.

Piešķirot finansējumu Irākas atbalstam Latvija apliecina, ka tai ir nozīmīgi humanitārie jautājumi un to praktisks risinājums Irākā, kas ir prioritāri Eiropas Savienības īstenotās politikas kontekstā.

Latvijas piešķirtā finansējuma Irākas kara radītās krīzes seku novēršanai un Irākas pilsoniskās sabiedrības atbalstam mērķis ir Irākas pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, Irākas valsts un reģionālo varas iestāžu administratīvās kapacitātes, kā arī darbinieku kvalifikācijas celšana.

Starptautiskais nolīgums ir Irākas valdības iniciatīva sadarbības izveidošanai ar starptautisko sabiedrību, kas ir kļuvis par galveno formātu, kura ietvaros notiek starptautiski koordinēta politiska, ekonomiska un finansiāla atbalsta sniegšana Irākas valdībai.

www.am.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv