Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ārlietas

Ministru kabinets izskata informatīvo ziņojumu par nozaru politiku virzību Čehijas prezidentūrā un plānoto attīstību Zviedrijas prezidentūrā

Publicēts 2009-08-05 12:52:11

Samazināt palielināt tekstu

04.08.2009

4.augustā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts informatīvais ziņojums "Par nozaru politiku virzību Čehijas prezidentūrā un plānoto attīstību Zviedrijas prezidentūras laikā". Šādu ziņojumu Ārlietu ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām gatavo divas reizes gadā, mainoties ES Padomē prezidējošai valstij.

Ziņojums veidots kā koncentrēts pārskats par nozaru politiku attīstību, atspoguļojot Latvijas interešu aizstāvības ES rezultātus Čehijas prezidentūras laikā, kā arī definējot valsts prioritātes un būtiskus nozaru jautājumus Zviedrijas prezidentūrā. Tāpat ziņojums iezīmē citu, ministriju atbildībā esošu, jautājumu virzību un Latvijas intereses tajos.

Gatavojoties Čehijas prezidentūrai, par Latvijas prioritātēm tika noteikts Enerģētikas rīcības plāns 2010.-2012.gadam un Baltijas starpsavienojumu plāns, gatavošanās Kopenhāgenas klimata konferencei, ekonomikas atveseļošanas pasākumi, daudzgadu programma 2010.-2014.gadam tieslietu un iekšlietu jomā, Eiropas imigrācijas un patvēruma pakta ieviešana, ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, teritoriālā kohēzija, Kopējās lauksaimniecības politikas nākotne, rūpnieciskās emisijas, akcīzes nodokļa pārskatīšana tabakas izstrādājumiem, pārrobežu veselības aprūpe, Vienotās Eiropas gaisa telpas izveide un elektronisko sakaru nozares pārskats.

Izvērtējot Čehijas prezidentūras vadībā notikušās diskusijas, ministrijas secinājušas, ka Latvijas interešu aizstāvība šajos jautājumos kopumā bijusi sekmīga. Diskusiju rezultātā ir izdevies sasniegt Latvijai izdevīgas kompromisa vienošanās vai izvairīties no sasteigtiem, nelabvēlīgiem risinājumiem.

Zviedrijas prezidentūras galvenās prioritātes un izaicinājumi ir ekonomikas stabilizācija un nodarbinātības sekmēšana, kā arī gatavošanās ANO klimata konferencei, kas notiks decembrī Kopenhāgenā.

Izvērtējot Zviedrijas prezidentūras darba programmu, ministrijas ir vienojušās par valsts prioritātēm, kurās Latvijas interešu aizstāvībai veltāma īpaša uzmanība: Lisabonas līguma ieviešana, ES institucionālie jautājumi un ES ikgadējā budžeta procedūra, Lisabonas stratēģijas prioritātes pēc 2010.gada, ES Kohēzijas politika, kā arī klimata pārmaiņas, tai skaitā oglekļa noplūdei pakļauto nozaru noteikšana. Dalībvalstu diskusiju rezultāti par šiem jautājumiem noteiks ES virzības un nozaru politiku ietvaru turpmākajos gados, kas tieši ietekmēs arī Latviju.

Kā citi Latvijai nozīmīgi nozaru jautājumi Zviedrijas prezidentūras laikā ir noteikti Austrumu partnerība, ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam, enerģētikas drošība, finanšu sistēmas uzraudzības reforma, Stokholmas programma tieslietās un iekšlietās, ES budžeta pārskatīšana, kopējās zivsaimniecības politikas reforma, kā arī lauksaimniecībai mazāk labvēlīgo apvidus maksājumu pārskatīšana.

www.am.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.





Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv