Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Ministru prezidents pārrunā jautājumus sabiedrības integrācijas jomā saistībā ar valdības deklarāciju un neatliekamiem uzdevumiem valdības darba pirmajās 100 dienās

Publicēts 2008-01-10 00:48:30

Samazināt palielināt tekstu

09.01.2008

Šodien, 9.janvārī Ministru prezidents Ivars Godmanis, tiekoties ar īpašu uzdevumu ministru sabiedrības integrācijas lietās Oskaru Kastēnu, pārrunāja sabiedrības integrācijas jomas jautājumus, kas saistīti ar valdības deklarāciju un neatliekamiem uzdevumiem, kas veicami valdības darba pirmajās 100 dienās.

Sarunas laikā tika uzsvērts, ka sabiedrības integrācijas jomas pasākumi ir ilgtermiņa, jo tie vērsti uz iekļaujošas – cieņpilna attieksme vienam sabiedrības loceklim pret otru – pilsoniskas sabiedrības veidošanu.

Sarunas laikā par aktuālākajiem tuvākajā termiņā veicamajiem pasākumiem, I.Godmanis un O.Kastēns vienojās, ka tie būtu jautājumi, kas saistīti ar pilsonības piešķiršanu vairākām sabiedrības grupām. Pirmkārt, dubultpilsonības piešķiršana attiecībā uz emigrantiem pēc II Pasaules kara un to pēcnācējiem. Otrkārt, bērniem, kuri dzimuši Latvijas pilsoņiem, kas devušies darbā ārvalstīs. Treškārt, Latvijas nepilsoņu bērniem, kuriem šobrīd likums paredz piešķirt pilsonību, ja to pieprasa vecāki. Turpmākai diskusijai Ministru prezidents un ministrs izvirza jautājumu, vai būtu iespējams likumdošanā noteikt, ka pilsonība tiem tiek piešķirta automātiski, bet pastāvētu iespējas vecākiem no tās atteikties.

Pārrunājot jautājumu, kas skar sadarbību ar Eiropas Savienības kaimiņvalstīm, Ministru prezidents norādīja, ka viens no rīcības plāna pasākumiem varētu būt līguma noslēgšana ar Moldovu, Gruziju un Ukrainu, par šo valstu pilsoņu atpakaļuzņemšanu. Minētais jautājums ir svarīgs darbaspēka piesaistīšanas kontekstā, lai nodrošinātu, ka pēc darba līguma termiņa beigām, šo valstu pilsoņi atgrieztos savās izcelsmes valstīs. Jo jau šobrīd šo valstu pilsoņi ir nodarbināti Latvijas darba tirgū.

Pārrunājot reemigrācijas jautājumus, Ministru prezidents I.Godmanis un īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās O.Kastēns bija vienisprātis, ka jaunajam Latvijas televīzijas ģenerāldirektoram būs jānodrošina, lai sabiedriskās televīzijas raidījumi būtu pieejami internetā bez maksas, kas radīs iespēju uzturēt saikni ar Latviju ārzemēs dzīvojušajiem latviešiem.

Tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar Sabiedrības integrācijas fonda darbību, Nacionālās iecietības programmu un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.

www.mk.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns; Ivars Godmanis;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv