Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

Ministru prezidents un bērnu un ģimenes lietu nozares NVO apsprieda Valdības rīcības plāna projektu

Publicēts 2007-02-22 15:28:54

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 22.februārī Ministru prezidents Aigars Kalvītis tikās ar bērnu un ģimenes lietu nozares aktīvākajiem nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, lai apspriestu Valdības rīcības plāna projekta Bērnu un ģimenes lietu ministrijas uzdevumu sadaļu.

Tikšanās sākumā bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks iepazīstināja ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīcības plāna galvenajiem uzdevumiem 2007. gadā. A.Baštiks akcentēja vairākus prioritāros darbības virzienus – ģimenes atbalsts, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu uzlabošana un paplašināšana, bērnu tiesību un pienākumu akcentēšana, jaunatnes politikas attīstība, Uzturlīdzekļu garantiju fonda darbība un papildus ierobežojumu noteikšana bezatbildīgajiem vecākiem.

NVO pārstāvji uzsvēra nepieciešamību ciešāk un koordinētāk sadarboties ar citām ministrijām bērnu un ģimenes jautājumu risināšanā – it īpaši ar Izglītības un zinātnes, Labklājības un Iekšlietu ministrijām.

NVO pārstāvji atzinīgi novērtēja sadarbību ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, atzīmējot, ka ministrijas amatpersonas ļoti bieži ieklausās organizāciju ieteikumos un atbalsta ierosinātās iniciatīvas, sagatavotos projektus. Īpaši atzinīgus vārdus ministrijai izteica Latvijas Jaunatnes padomes pārstāve Eva Ikstena par ļoti veiksmīgi sastādīto rīcības plāna pozīciju jauniešiem.

Tikšanās dalībnieki diskusijā vienojās, ka šobrīd ģimenes loma un ģimenisko vērtību izpratne ļoti būtiski atšķiras no iepriekšējos paaudzes izpratnes, tāpēc nereti nākas saskarties ar pilnīgi jaunām un līdz šim nepieredzētām ģimeņu krīžu situācijām. NVO pārstāvji vērsa ministrijas amatpersonu uzmanību uz virkni jautājumu, kuru risināšanai būtu jāpievērš vairāk uzmanības – piemēram, vecāku izglītošana, veselības mācības principu apguve skolās, krīžu prevensija, atvieglojumi ģimenēm ar bērniem kultūras, sporta un izglītības pasākumu apmeklēšanai un citi jautājumi.

Ministru prezidents Aigars Kalvītis, izprotot bērnu un ģimenes lietu NVO vajadzības, norādīja, ka ne vienmēr tikai materiālie stimuli var veicināt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos Latvijā. Ministru prezidents uzsvēra, ja jāstrādā ar jauniešu viedokļu veidošanu, ar ģimenes vērtību popularizēšanu. A.Kalvītis atgādināja valdības dažkārt ne tik pateicīgo lomu, ka domājot par sociālo vajadzību apmierināšanu, valdībai vajadzības ir jāsabalansē ar ekonomiskas iespējām, un tas nav viegls uzdevums tajā brīdī, kad nelieli resursi ir jāmēģina sadalīt pēc iespējas racionālāk.

Šī bija kārtējā A.Kalvīša Valdības rīcības plāna projekta apspriešana ar nevalstiskajām organizācijām. Nākošā notiks 23.februārī, kad Ministru prezidents tiksies ar Tieslietu ministrijas atbildības sfēras aktīvākajām NVO. Šobrīd Valdības rīcības plāna projekts ir pieejams Ministru kabineta mājas lapas www.mk.gov.lv sadaļā Ministru kabineta darbību reglamentējošie dokumenti: http://www.mk.gov.lv/file/files/ministru_kabinets/vrp_projekts2.xls .

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Nevalstiskās organizācijas; Aigars Kalvītis; Ainars Baštiks;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv