Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valdība

Ministru prezidents un tieslietu nozares NVO apsprieda Valdības rīcības plāna projektu

Publicēts 2007-02-23 16:58:35

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 23.februārī, Ministru prezidents Aigars Kalvītis tikās ar tieslietu nozares aktīvākajiem nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem, lai apspriestu Valdības rīcības plāna projekta Tieslietu ministrijas uzdevumu sadaļu.

Tikšanās sākumā tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš iepazīstināja ar Tieslietu ministrijas rīcības plāna galvenajiem uzdevumiem 2007. gadā. G.Bērziņš akcentēja vairākus prioritāros darbības virzienus – ieslodzījumu vietu infrastruktūra, notiesāto personu nodarbinātība, izglītošana, arodizglītība ieslodzījuma vietās, tiesu darbinieku un tiesnešu palīgu atalgojums, vienas pieturas aģentūras principa ieviešana dažādu procedūru īstenošanai, kā arī virknes politikas dokumentu izstrāde. Ministrs iepazīstināja ar paveikto un vēl veicamo tiesu nolēmumu publiskošanā, tai skaitā arī Augstākās tiesas spriedumu pieejamības nodrošināšanā.

NVO pārstāvji uzsvēra nepieciešamību ciešāk un koordinētāk sadarboties ar Izglītības un zinātnes, Labklājības un Veselības ministrijām, it īpaši ieslodzījuma vietu problēmu risināšanā.

Vairāki NVO pārstāvji atzinīgi novērtēja sadarbību ar Tieslietu ministriju, atzīmējot, ka ministrijas amatpersonas ļoti bieži ieklausās organizāciju ieteikumos. Savukārt virkne NVO pārstāvju vērsa tieslietu ministra uzmanību uz jautājumiem, kuru risināšana ir ļoti būtiska tieslietu nozares sakārtošanā. Vairākas organizācijas minēja uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un ar to saistītos aspektus, nepieciešamību izstrādāt trasta līguma regulējumu, norādīja uz kriminalizācijas tendenci – ka kriminālatbildība tiek pārvērsta par veidu, kā cīnīties ar negācijām valstī. NVO pārstāvji norādīja uz nepieciešamību vairāk uzmanības veltīt tiesnešu izglītošanai, izglītības līmeņa celšanai nozarē. Ministru prezidents pilnībā izprata NVO pārstāvju bažas par pastāvošajām tendencēm likumdošanā, kad grozījumu biežums likumos traucē ilgtspējīgu attīstību.

Latvijas Juristu biedrības pārstāvji vērsa tieslietu ministra uzmanību, ka tieslietu jomā nepieciešams ir mainīt domāšanas veidu, gan izstrādājot soda politiku, gan runājot par juristu profesiju profesionālās ētikas izpratni. NVO pārstāvji vērsa ministra uzmanību, ka nepieciešams strādāt ar cēloņiem, nevis sekām, piemēram, jautājumā par mazgadīgajiem noziedzniekiem, kas nereti ir tikai nejauši likumpārkāpēji, bet viņi, nonākot brīvības atņemšanas vietās, ne tikai nelabojas, bet iegūst pavisam citu dzīves pieredzi, kas viņu atgriešanos normālā sabiedrības dzīvē nereti padara par neiespējamu.

Šī bija kārtējā A.Kalvīša Valdības rīcības plāna projekta apspriešana ar nevalstiskajām organizācijām. Nākošā notiks 1.martā, kad Ministru prezidents tiksies ar Īpašu uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās ministra sekretariāta atbildības sfēras aktīvākajām NVO. Šobrīd Valdības rīcības plāna projekts ir pieejams Ministru kabineta mājas lapas www.mk.gov.lv sadaļā Ministru kabineta darbību reglamentējošie dokumenti: http://www.mk.gov.lv/file/files/ministru_kabinets/vrp_projekts2.xls .

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Gaidis Bērziņš; Nevalstiskās organizācijas; Aigars Kalvītis;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv