Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

MK apstiprina atbalstu Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcijai

Publicēts 2008-03-18 09:32:56

Samazināt palielināt tekstu

17.03.2008

Šodien, 17. martā, Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrija sagatavotos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka valsts un ES fondu atbalsta piešķiršanas kārtību Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcijai.

Programma izstrādāta ar mērķi īstenot Daugavas HES kaskādes aizsprostu drošības paaugstināšanas projektu, tādējādi būtiski samazinot dambju pārrāvuma riskus un iespējamos neatgriezeniskos zaudējumus, kas varētu tikt nodarīti cilvēkiem, apkārtējai videi un infrastruktūrai, it īpaši valsts galvaspilsētai Rīgai.

MK noteikumi nosaka projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetenci.

Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir uz Daugavas esošās Pļaviņu HES īpašnieks vai valdītājs, kas šobrīd ir akciju sabiedrība "Latvenergo". Aktivitātes īstenošanu nodrošinās Ekonomikas ministrija un valsts aģentūra "Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra". Programmu plānots uzsākt 2008.gada 3.ceturksnī.

Finansējumu plānots piešķirt Pļaviņu hidroelektrostacijas rezerves pārgāžņu izveidei - projekta dokumentācijas sagatavošanai un projekta administrēšanai, nepārsniedzot 10 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām; kā arī ieguldījumiem pamatlīdzekļos, tai skaitā iekārtu iegādei, būvju būvniecībai, kas saistīti ar Pļaviņu hidroelektrostacijas aizsprosta drošuma palielināšanu, būtiski samazinot aizsprosta pārrāvuma risku un iespējamos neatgriezeniskos zaudējumus.

Aktivitātes ietvaros projekts tiks līdzfinansēts no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais fonda finansējums ir 22 841 130 latu. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedz kopējo aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu.

Ar Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.4.aktivitāti "Daugavas hidroelektrostaciju aizsprostu pārgāžņu rekonstrukcija"" var iepazīties MK mājas lapā internetā - http://www.mk.gov.lv/lv/mk/... .

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: HES;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv