Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

MK nosaka aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap aizsprostiem

Publicēts 2007-02-20 15:00:11

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 20. februārī, Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem".

Noteikumi nosaka drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap aizsprostiem, vides un cilvēka aizsardzības prasības, kārtību, kādā aizsargjoslas tiek ierīkotas un apzīmētas dabā, aizsargjoslu uzturēšanas kārtību, kā arī informāciju par aprobežojumiem, kas saistīti ar aizsprostiem un to aizsargjoslām. Latvijā ir apmēram 150 HES aizsprosti, kas pieder dažādiem komersantiem, uz kuriem attieksies šie noteikumi.

MK noteikumi nosaka, ka aizsprosta aizsargjoslā drīkst veikt darbus, kas nav aizliegti Aizsarg­joslu likumā, ja ir saņemta aizsprosta īpašnieka vai valdītāja rakstiska atļauja. Atļauja nav nepieciešama glābšanas darbiem, avāriju novēršanas un to seku likvidēšanas darbiem visās aizsargjoslās. Juridiskām un fiziskām personām aizsargjoslās jāpilda aizsprosta valdītāja likumīgās prasības.

Ar aizsprostiem un to aizsargjoslām saistīto aprobežojumu nostipri­nāšanu zemesgrāmatā nodrošina aizsprosta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem līdzekļiem. Tāpat aizsprosta īpašnieka vai valdītāja pienākums ir ierīkot un apzīmēt aizsprostu aizsargjoslas dabā un informēt sabiedrību par aprobe­žojumiem un bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās. Pašvaldībai, Valsts būvinspekcijai, Valsts vides dienestam atbilstoši kompetencei ir tiesības kontrolēt šajos noteikumos noteikto kārtību aizsargjoslā.

Noteikumi nosaka, ka aizsprosta īpašniekam vai valdītājam līdz 2007.gada 1.jūlijam jāiesniedz attiecīgajā pašvaldībā un Valsts zemes dienesta nodaļā aizsargjoslu un to apzīmējošo zīmju un boju novietojuma plānus.

Ar Ministru kabineta noteikumiem "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem" var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā internetā - http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30258981&mode=mk&date=2007-02-20 .

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Aizsargjosla; HES;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv