Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Informācijas tehnoloģijas, internets un telekomunikācijas, TV

MK sēdē: pagarinās termiņu koncepcijas projekta par droša elektroniskā paraksta finansēšanu atsevišķām iedzīvotāju grupām izstrādei

Publicēts 2007-05-15 16:41:02

Samazināt palielināt tekstu

Ministru kabineta sēdē 15. maijā tika skatīts un apstiprināts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta (sekretariāts) sagatavotais MK protokollēmuma projekts pagarināt termiņu līdz 2007. gada 31. maijam MK koncepcijas projekta par droša elektroniskā paraksta finansēšanu atsevišķām iedzīvotāju mērķa grupām izstrādei.

Saskaņā ar MK 2006. gada 3. oktobra sēdes protokollēmuma "Par koncepcijas "Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijā" īstenošanas gaitu" 2. punktu sekretariātam tika uzdots izstrādāt un līdz 2007. gada 1. janvārim iesniegt Ministru kabinetā koncepcijas projektu par droša elektroniskā paraksta finansēšanu atsevišķām iedzīvotāju mērķa grupām.

Droša elektroniskā paraksta izmantošana tika uzsākta 2006. gada oktobrī, tādējādi termiņš līdz 2007. gada 1. janvārim nav bijis pietiekams, lai uzkrātu informāciju par aktīvajām lietotāju grupām un analizētu noteiktu sociālo grupu vajadzības pēc droša elektroniskā paraksta. Lai novērtētu elektronisko pakalpojumu izmantošanas aktivitāti, sekretariāts veic pētījumu, kas atspoguļos aktuālāko informāciju par dažādu iedzīvotāju grupu attieksmi pret drošu elektronisko parakstu un elektroniskajiem pakalpojumiem un kura rezultāti tiks izmantoti koncepcijas izstrādē.

www.eps.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: E-paraksts;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv