Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

No 1.jūlija paplašināsies Labklājības ministrijas īstenojamo funkciju skaits

Publicēts 2009-07-04 19:39:57

Samazināt palielināt tekstu

01.07.2009

Saistībā ar to, ka no šodienas, 1.jūlija, likvidēta Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP) un reorganizēta Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (BM), paplašināsies Labklājības ministrijas (LM) īstenojamo funkciju skaits.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību, no šodienas LM būs atbildīga par valsts sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas koordināciju. Tas nozīmē, ka iesniegumi par sociālās aprūpes pakalpojumu piešķiršanu, kas līdz šim bija adresēti SPP, jāsūta uz Labklājības ministriju. 

Tāpat ministrija pārņems valsts politikas izstrādi bērnu tiesību aizsardzības un bērnu un ģimenes tiesību jomā. Tas nozīmē, ka ministrija organizēs un koordinēs bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību, kā arī veicinās bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanu valstī.

Vienlaikus LM īstenos bāriņtiesu darba funkcionālo pārraudzību, kā arī nodrošinās ar adopciju saistītās funkcijas, t.sk., adoptējamo bērnu un adoptētāju uzskaiti adopcijas reģistrā, informēs adoptētājus par adoptējamiem bērniem, izsniegs adoptētajiem norīkojumus.

Tāpat LM veiks audžuģimeņu uzskaiti, nodrošinās psiholoģisko palīdzību, kā arī informatīvo un metodisko atbalstu audžuģimenēm, audžuģimeņu apmācību, piešķirs un izmaksās atlīdzību par bērna adopciju, adoptējamā bērna aprūpi un audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

LM padotībā būs arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Vienlaikus LM būs atbildīga par Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi, kas izriet no Hāgas 1993.gada 29.maija konvencijas par bērnu aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijas jautājumos un 1967.gada 24.aprīļa Eiropas Konvencijas par bērnu adopciju.

Atgādinām, ka iesniegumi par valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu turpmāk jāiesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, jo šī iestāde koordinēs minēto pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas iestādēs.

Savukārt funkcijas, kas saistītas ar redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju deleģētas Latvijas Neredzīgo biedrībai un Latvijas Nedzirdīgo savienībai. Latvijas Bērnu fonds veiks no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā un institūcijās.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv