Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

No 13. jūlija pieņems projektu iesniegumus divos Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos

Publicēts 2009-06-28 16:15:06

Samazināt palielināt tekstu

27.06.2009

No šā gada 13. jūlija līdz 13. augustam Lauku atbalsta dienests (LAD) otrajā kārtā pieņems projektu iesniegumus kompensāciju saņemšanai Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātē „Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas”. Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 1 500 000,00 LVL.

Iesniegumi otrajai kārtai gatavojami saskaņā 2008.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.514 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam „Sociāli ekonomiskie pasākumi””.

Tāpat no 13. jūlija līdz 13. augustam LAD trešajā kārtā pieņems atklāta konkursa projektu iesniegumus EZF un Rīcības programmas pasākumā „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 2 500 000,00 LVL.
Iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 6.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana””.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir viena gada laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Zivsaimniecība; Lauku atbalsta dienests;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv