Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

No 14. decembra RTU sāk uzņemšanu nekustamā īpašuma pārvaldības studijās

Publicēts 2009-12-14 14:42:50

Samazināt palielināt tekstu

Rīga, 14.12.2009. RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma institūts (RTU IEVF BUNĪI) ar šā gada 14. decembri sāk uzņemšanu programmās: „Nekustamā īpašuma pārvaldība” (bakalaura studiju programma) un „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” (maģistra studiju programma).

Lai iepazītos ar minētajām studiju programmām, 16. decembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 fakultātes telpās Meža ielā 1/7 tiek rīkota Informācijas diena. Tās ietvaros interesenti tiks aicināti apmeklēt fakultāti un klātienē gūt informāciju, kā arī uzdot savus jautājumus programmu vadītājai.

Profesore Ineta Geipele, RTU IEVF BUNĪI direktore: „Jau rudenī bija vērojams liels potenciālo studentu pieplūdums, neskatoties uz to, ka bieži vien citi gaužas par recesijas smago nastu. Šis ir otrais gads, kad rīkojam uzņemšanu ziemā. Tam par iemeslu kalpo fakts, ka daudzās koledžās un augstskolās studijas tiek pabeigtas tieši rudens un ziemas mēnešos. Tāpēc mēs piedāvājam šiem studētgribētājiem turpināt mācības. Cilvēki, iespējams, arvien vairāk sāk meklēt tās nišas, kurās gan tagad, gan nākotnē sagaidāmas perspektīvas. Nekustamā īpašuma pārvaldība pieder pie šādas jomas, jo cilvēkiem vienmēr būs nepieciešami mājokļi un tie vienmēr būs jāpārvalda un jāapsaimnieko. Un no ekonomikas viedokļa - jo labāks apsaimniekotājs, jo lielāka ekonomija māju iedzīvotājiem, lielāka apmierinātība ar apsaimniekotāju un kārtība mājās. Līdz ar to labs un prasmīgs apsaimniekotājs vienmēr būs pieprasīts.

Esam uzsākuši sadarbību ar Valsts Nodarbinātības Aģentūru. Tāpēc vēlos uzsvērt, ka līdz 18. decembrim studijām var paspēt pieteikties arī tie bezdarbnieka statusu ieguvušie, kuri piedalās Valsts Nodarbinātības Aģentūru (NVA) programmā „Profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem ar kuponu sistēmu”*.

RTU IEVF BUNĪI jau ir noslēdzis sadarbības līgumus ar 104 uzņēmumiem, kuri strādā būvuzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, bankas, finanšu pakalpojumu un investīciju jomā. To vidū ir gan valsts iestādes, gan uzņēmumi no privātā sektora. Tas nozīmē, ka institūta studentiem tiek sniegtas plašas prakses un darba iespējas.

Institūta studentiem tiek piedāvātas sekojošas studiju programmas:
• pilna laika pamatstudiju* programma „Nekustamā īpašuma pārvaldība” – 950 Ls studiju maksa gadā; nepilna laika pamatstudijas – 600 Ls gadā;
• pilna laika maģistra studiju programma „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” studiju maksa – 1150 Ls gadā; nepilna laika studijas – 780 Ls gadā.

Papildinformācijai: http://www.buni.rtu.lv/page.php?7

Plānots, ka uzņemšana šajās programmās turpināsies līdz 2010. gada 29. janvārim.

Uzņemšanas komisijas darba laiks: no pirmdienas līdz cetutdienai: no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00; piektdienās līdz plkst. 15.00. Adrese: Kaļķu iela 1–121, Rīga. Tālrunis: 67089319. E-pasts: [email protected]

** Programmas mērķis ir dot iespēju bezdarbniekiem ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību paaugstināt izglītības līmeni vai pārkvalificēties pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās. Vairāk informācijas par programmu iespējams iegūt http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=290#augst

Par RTU un RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu

Rīgas Tehniskā universitāte - vienīgā daudznozaru tehniskā augstskola Latvijā. Mūsdienīga, prestiža universitāte, kas starptautiski pazīstama kā Eiropas studiju, zinātniskās pētniecības un inovāciju centrs. Kopš 1968. gada, kad tika sagatavoti pirmie inženierekonomisti būvniecībā, RTU darbojas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra. Uz šīs katedras bāzes tika dibināts RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

2005. gadā pēc nekustamo īpašumu jomās strādājošo asociāciju pieprasījuma tika izveidota Latvijā vienīgā bakalauru studiju programma, kas sagatavo nekustamā īpašuma nozares speciālistus – nekustamā īpašuma ekonomistus, pārvaldniekus un vērtētājus.

2007. gada rudenī starptautiskā ekspertu komisija akreditēja mācību programmu „Nekustamā īpašuma pārvaldība” (bakalauriem) un „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” (maģistriem) līdz 2013. gada 31. decembrim.

Šīm programmām ir stratēģiski svarīga nozīme, jo tās dod iespēju darba tirgū visā Eiropas Savienībā piedāvāt augstas kvalifikācijas speciālistus un vadītājus nekustamā īpašuma jomās.

2009. gadā institūtu absolvēja pirmie nekustamo īpašumu jomai sagatavotie 14 maģistri un 59 bakalauri.

Institūta vadība nav aizmirsusi arī par strādājošiem speciālistiem. Īpaša uzmanība ir veltīta tiem, kuri izglītību guvuši vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. Pretendenti ar iepriekšējo augstāko izglītību citā jomā var iegūt ne tikai profesionālā maģistra grādu, bet arī Nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikāciju. Institūta maģistratūrā studē cilvēki ar profesionālo pieredzi vecumā no 23 līdz pat 64 gadiem.

Institūta studenti un absolventi pēc studiju programmu beigšanas galvenokārt strādā sekojošās Latvijas tautsaimniecības jomās: būvuzņēmējdarbība un nekustamā īpašuma darījumu starpniecības vadīšana, pārvaldība un apsaimniekošana, vērtēšana, banku un finanšu pakalpojumi, investīciju projekti (t.sk. ieguldījumi un investīciju piesaiste).

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv