Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Nosaka dabas lieguma "Virguļicas meži" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Publicēts 2007-07-05 14:10:43

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 5. jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Vides ministrijas izstrādātais noteikumu projekts "Dabas lieguma "Virguļicas meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Dabas liegums "Virguļicas meži" (turpmāk – dabas liegums) izveidots 2004.gada 8.aprīlī ar mērķi nodrošināt retu un aizsargājamu biotopu aizsardzību, bioloģiski vērtīgo mežaudžu netraucētu attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Dabas liegums noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija – Natura 2000.

Noteikumu projekts paredz dabas lieguma teritorijā noteikt trīs funkcionālās zonas – regulējamā režīma, dabas lieguma un neitrālo zonu. Regulējamā režīma un dabas lieguma zonas atrodas valsts īpašumā, neitrālā zona – privātīpašumā. Zonas izveidotas ar mērķi nodrošināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, veicināt bioloģiski vērtīgu un aizsargājamām sugām piemērotu biotopu veidošanos, saglabājot bioloģisko daudzveidību.

Dabas lieguma teritorijas kontroli un uzraudzību veic Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv