Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Nosaka dabas parka "Numernes valnis" individuālos aizsardzības un izmantošanas kārtību

Publicēts 2007-05-23 08:49:46

Samazināt palielināt tekstu

22.maijā, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrija sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Noteikumu projekts paredz teritorijā noteikt divas funkcionālās zonas – regulējamā režīma zonu un dabas parka zonu. Regulējamā režīma zona izveidota, lai nodrošinātu aizsardzību īpaši aizsargājamām sugām, kā arī osveida vaļņa avotainajai dienvidu nogāzei, pārejas un augstajiem purviem, pārmitriem mežiem un kaļķainiem zāļu purviem ar dižo aslapi. Savukārt dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu skujkoku mežu uz osiem aizsardzību un sekmētu īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem nepieciešamu apsaimniekošanu un dabas aizsardzības prasībām atbilstošu tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstību.

Dabas parks "Numernes valnis" atrodas Ludzas rajona Salnavas pagasta un Balvu rajona Baltinavas pagasta. Tas ir izveidots 2004. gada, lai saglabātu Latvijā un Eiropā retus un aizsargājamus meža un purva biotopus, kā arī vizuāli augstvērtīgu ainavu un nodrošinātu sabiedrību ar augstvērtīgiem rekreācijas resursiem. Dabas parka platība ir 978 ha. Teritorija atbilst Natura 2000 teritorijas izveidošanas kritērijiem, tādēļ ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" dabas parks noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija – Natura 2000.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv