Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Nosaka kārtību komercdarbības organizēšanai ieslodzījuma vietās

Publicēts 2008-04-21 15:26:43

Samazināt palielināt tekstu

Ministru kabinets šodien pieņēma kārtību, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā un kādā slēdzami līgumi notiesāto nodarbinātības organizēšanai. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – IeVP) speciālisti.

Šodien apstiprinātie noteikumi ir būtiski, jo līdz šim komersantu iesaistīšanas kārtība notiesāto nodarbināšanā nebija īpaši noregulēta, norāda noteikumu autori.

Noteikumos paredzēts, ka IeVP un Tieslietu ministrijas mājas lapās būs jāievieto informācija par notiesāto nodarbināšanas iespējām, brīvajām telpām ražošanai un to specifikāciju, kas tiks atjaunota ne retāk kā reizi pusgadā.

Paredzēts, ka piedāvājumu nodarbināt notiesātos komersantam būs jāiesniedz IeVP vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijai.

Noteikumos regulēti nodarbināšanas līguma satura būtiski elementi un tā noslēgšanas kārtība. Tiks paredzēts arī notiesāto nodarbinātības organizēšanas izmaksu sadalījums, nosakot, ka komersants par saviem līdzekļiem nodrošinās notiesāto darba samaksu un nodokļu un nodevu maksājumus, nomas maksu par telpām, iekārtām, maksu par komunālajiem pakalpojumiem, transportu, notiesāto apmācību, izņemot gadījumu, kad apmācību veiks arodizglītības iestāde par valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt brīvības atņemšanas iestāde par saviem līdzekļiem nodrošinās notiesāto nogādāšanu uz un no darba veikšanas vietas brīvības atņemšanas iestādes teritorijā, notiesāto apsardzi un uzraudzību darbu veikšanas laikā.

Noteikumu autori uzskata, ka to ieviešana veicinās nodarbinātību, tādējādi palīdzot ieslodzītajiem saglabāt gan sociālās, gan profesionālās iemaņas, kas būs nepieciešamas, meklējot darbu brīvībā, kā arī saņemt obligāti sociāli apdrošinātai personai noteiktās garantijas.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv