Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Finanses

Nosaka kārtību Valsts kases iziešanai no fondēto pensiju līdzekļu pārvaldīšanas

Publicēts 2007-03-13 16:31:52

Samazināt palielināt tekstu

Lai izbeigtu valsts kases darbību fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā, otrdien, 13. martā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja atbilstošus Finanšu ministrijas sagatavotos tiesību aktu projektus. Valdība apstiprināja MK noteikumus par Valsts kases (VK) pārvaldīšanā esošā fondētās pensijas kapitāla nodošanas konkursa noteikumiem, kapitāla nodošanas kārtību un termiņiem un kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus, kā arī grozījumus MK noteikumos par valsts fondēto pensiju shēmas darbību.

Aizvadītā gada septembrī Saeima pieņēma grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, kas paredz VK darbības izbeigšanu fondēto pensiju shēmas darbības pārvaldīšanā ar 2007.gada 1.novembri.

Lai VK pārvaldīšanā esošo fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontos reģistrēto fondētās pensijas kapitālu nodotu citiem līdzekļu pārvaldītājiem, valdība apstiprināja Finanšu ministrija sagatavotos MK noteikumus, kas paredz kārtību, kādā tiek rīkots konkurss VK ieguldījumu plāna līdzekļu nodošanai, dokumentu noformēšanai, kā arī iesniegšanas kārtību konkursam. Tāpat noteikumi reglamentē vērtēšanas, konkursa rezultātu noteikšanas un paziņošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā VK ieguldījumu plāna līdzekļus nodod konkursā uzvarējušajiem līdzekļu pārvaldītājiem. Noteikumi arīdzan skaidro kārtību, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par šo procesu informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus, kā arī savstarpējās vienošanās formu un kārtību, lai konkursā uzvarējušie līdzekļu pārvaldītāji segtu VSAA izdevumus par paziņojumu nosūtīšanu fondēto pensiju shēmas dalībniekiem.

Savukārt grozījumi MK noteikumos par valsts fondēto pensijas shēmas darbību paredz kārtību, kādā pēc VK ieguldījumu plāna slēgšanas fondēto pensiju shēmā tiks iesaistīti tie fondēto pensiju shēmas obligātie dalībnieki, kuri divu mēnešu laikā pēc paziņojuma par pievienošanu shēmai saņemšanas nebūs izvēlējušies ieguldījumu plānu.

Saskaņā ar grozījumiem noteikumos VSAA sadalīs shēmas dalībniekus starp līdzekļu pārvaldītājiem, kuri fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldē piedalās vismaz vienu gadu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrējuši ieguldījumu plānu, kura ieguldījumu politika ir konservatīva. Atbilstoši izmaiņām katrs līdzekļu pārvaldītājs shēmas dalībnieku sadalē varēs piedalīties ar vienu šādu ieguldījumu plānu.

Grozījumi arī precizē kārtību gadījumos, ja fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam tiek anulēta licence fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvadīšanai, līdzekļu pārvaldītājs pats atsakās no turpmākas fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldes un citos gadījumos.

www.fm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Pensijas;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv