Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Noslēdz līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju Olainē

Publicēts 2007-05-10 17:11:34

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 10.maijā, Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" ietvaros tika noslēgts būvdarbu līgums starp A/S "Olaines ūdens un siltums" un Energobūvmontāžas SIA "REMUS" par "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju Olainē" (par iepirkuma daļu Nr.3 (Zona B) un iepirkuma daļu Nr.4 (Zona C)).

Līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 7 601 740,03 EUR. Iepirkuma daļai Nr.3 (Zona B) kopējās izmaksas sasniedz 4 722 552,76 EUR, bet iepirkuma daļai Nr.4 (Zona C) 2 879 187,27 EUR. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" ir 85% no attiecināmajām izmaksām.

Līguma ietvaros tiks veikta ūdensvada, pašteces kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšana CSP-2, spiediena paaugstināšanas iekārtu uzstādīšana esošajās ēkās: CSP-5 dzīvojamās ēkas Zemgales ielā 41 pagrabā, lai nodrošinātu 9 stāvu ēku apbūves ūdensapgādi.

Projekts sastāv no divām daļām: "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā" un "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pagasta Jaunolaines lielciemā". Projekta īstenošanas nodrošināšanai ir izveidotas divas Projekta Ieviešanas Vienības (PIV). Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt ūdens pakalpojumu kvalitāti abās pašvaldībās atbilstoši ES direktīvu prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni, pilsētas notekūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzību. Kopumā projektu ir plānots pabeigt līdz 2008.gadam, lai varētu izpildīt ES direktīvās noteiktās prioritātes attiecībā uz ūdensapgādes sektoru.

85 % no projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība "Šis projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas savienības pilsoņu vidū"

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Ūdenssaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv