Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Noteikta kārtība informācijas sistēmu izmantošanai pārrobežu sadarbības programmās

Publicēts 2009-09-04 13:36:03

Samazināt palielināt tekstu

01.09.2009

Ministru kabinets otrdien, 1.septembrī, apstiprināja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātos noteikumus, kas turpmāk regulēs Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas un Lietuvas, kā arī Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmu informācijas sistēmu izmantošanas kārtību.

Noteikumi nosaka vadības informācijas sistēmas lietotājus un lietošanas pamatprincipus, kā arī paredz, ka Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadošā iestāde un Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas apvienotā vadošā iestāde nodrošina datu bāžu sistēmas uzturēšanu.

Tāpat noteikumi nosaka uzkrājamās informācijas saturu, datu ievades, aktualizācijas vai datu apmaiņas kārtību atbilstoši katras programmu vadībā iesaistītās institūcijas kompetencei.

Programmu vadības informācijas sistēmu izveide tiks finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais šīm aktivitātēm nepieciešamais finansējums ir 71 003 latu. Nepieciešamie līdzekļi ir iekļauti Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada budžetā.

2009.-2012.gadam paredzamie vadības informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi tiks nodrošināti no Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 3. prioritātes „Tehniskā palīdzība” līdzekļiem un Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas tehniskās palīdzības budžeta līdzekļiem.

RAPLM ir Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas vadošā, sertifikācijas, revīzijas un nacionālā atbildīgā iestāde, kā arī Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas apvienotā vadošā un nacionālā atbildīgā iestāde.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv