Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Noteikti prioritārie zinātnes virzieni fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai 2010.-2013.gadā

Publicēts 2009-07-05 13:26:03

Samazināt palielināt tekstu

02.07.2009

Enerģija un vide, inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, nacionālā identitāte, sabiedrības veselība, kā arī vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana – šādus prioritāros zinātnes virzienus fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai turpmākajos 4 gados paredz  šodien, 2009.gada 2.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē izskatītais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais rīkojuma projekts.

Apstiprinātie prioritārie zinātnes virzieni iezīmē tās nozares, kurās tiek īstenoti Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, kā arī valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai valstij prioritāros zinātnes virzienos ar mērķi veicināt šo nozaru attīstību.

Prioritāro zinātnes virzienu definēšana ir nozīmīgs priekšnoteikums efektīvai un pamatotai valsts zinātnes budžeta līdzekļu sadalei, lai finansējums tiktu koncentrēts tajās nozarēs, kurās sagaidāms vislielākais devums tautsaimniecības attīstībai un Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Rīkojuma projekts paredz 2010.-2013.gadā noteikt šādus prioritāros zinātnes virzienus:
• Enerģija un vide (atjaunojamo enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas, klimata izmaiņas samazinošās tehnoloģijas un piekrastes bioloģiskā daudzveidība);
• Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas (informātika, informācijas un signālapstrādes tehnoloģijas, nanostrukturētie daudzfunkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas);
• Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un sociālā drošība);
• Sabiedrības veselība (ārstniecība, diagnostikas līdzekļi, metodes un biomedicīnas tehnoloģijas);
• Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana (zemes dzīļu un mežu resursu apguves tehnoloģijas, pārtikas tehnoloģijas).

Prioritāro virzienu noteikšanu 4 gadiem paredz Zinātniskās darbības likums. Prioritārie zinātnes virzieni 2010.-2013.gadam izstrādāti starpinstitucionālā darba grupā, kurā piedalījās IZM, Veselības ministrijas, Valsts kancelejas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Vides  zinātnes un izglītības padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātnieku savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Augstākās izglītības padomes un Latvijas Rektoru padomes pārstāvji. Turklāt, sagatavojot rīkojumu projektu, ņemti vērā arī Latvijas Tautsaimniecības padomes ieteikumi.

Rīkojuma projekts vēl jāapstiprina Ministru kabinetā.

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv