Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Noteikts ražības līmenis atbalsta saņemšanai kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību

Publicēts 2007-04-13 22:22:03

Samazināt palielināt tekstu

Zemkopības ministrija (ZM) noteikusi enerģētisko kultūraugu ražības saskaņā ar kurām lauksaimnieki šogad varēs pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) atbalstu.

Lai enerģētisko kultūraugu audzētāji saņemtu ES atbalstu, to izaudzētajiem kultūraugiem jāsasniedz noteikts ražības līmenis jeb tā dēvētā reprezentatīvā ražība, kas noteikts atbilstošajā ES regulā. Šo līmeni aprēķinājusi Zemkopības ministrija pēc īpašas metodes, kuras pamatā ir pēdējo piecu gadu vidējie lauksaimniecības kultūru ražības radītāji Latvijā. Savukārt kultūraugi noteikti, ņemot vērā Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegtajos enerģētisko kultūraugu savācēju un pirmo pārstrādātāju atzīšanas iesniegumos norādītās sugas.

Reprezentatīvās ražības noteiktas šādos apjomos: vasaras rapsim - 10,8 centneri no hektāra; ziemas rapsim - 16,2 centneri no hektāra; kviešiem - 21,2 centneri no hektāra; rudziem - 15,8 centneri no hektāra; miežiem - 14,3 centneri no hektāra un tritikālei - 15,9 centneri no hektāra.

Enerģētisko kultūraugu reprezentatīvās ražības noteiktas, ņemot vērā arī lauksaimnieku nevalstisko organizāciju priekšlikumus.

Saistībā ar administrēšanas sistēmas piemērošanas nepieciešamību, jaunajam atbalsta veidam pagaidām nevarēs pieteikties par ilggadīgiem zālājiem, kuri paredzēti siena kā enerģijas produkta izejmateriāla ražošanai, kā arī par platībām, kurās aug ātraudzīgas koku un krūmu sugas enerģijas iegūšanai. Tāpat uz to nevarēs pieteikties lauksaimnieks, kurš pārstrādā enerģijas kultūraugus uz vietas saimniecībā. Līdzko sistēma būs atbilstoši sakārtota, lauksaimnieki atbalstu varēs saņemt arī par šīm pozīcijām. Plānots, ka tas notiks jau 2008.gadā.

Kultūraugu un to ražību saraksts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību" norādīto šodien publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kur ar to var iepazīties lauksaimnieki.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv