Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nekustamie īpašumi un būvniecība

Notiek Valmieras novada Dikļu kultūras centra rekonstrukcija

Publicēts 2009-08-20 15:52:42

Samazināt palielināt tekstu

19.08.2009

Uzsākta Valmieras novada Dikļu kultūras centra rekonstrukcija, kas paredz kultūras centra aktu zāles rekonstrukciju 390,1 m2 platībā, jaunas piebūves izbūvi 81 m2 platībā, kā arī vēdināšanas un apkures sistēmas izbūvi un zāles apskaņošanas kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Rekonstruēto kultūras centra zāli paredzēts izmantot koru mūzikas koncertiem, dažādiem kultūras pasākumiem, kā arī semināriem un konferencēm.

Kopējās rekonstrukcijas izmaksas ir Ls 188551,79 (bez PVN). No kopējā finansējuma Ls 105 000 sniedz ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, pārējo summu nodrošina Valmieras novada dome, izmantojot Dikļu pagastam piešķirto pašvaldību apvienošanās dotāciju. Darbus veic SIA „R.K.C. Renesanse”. Projektu paredzēts noslēgt 2010. gada oktobrī.

Nākotnē plānots veikt Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra ēkas otrā stāva rekonstrukciju un, izmantojot esošās ekspozīcijas fondus, iekārtot interaktīvu Dziesmusvētku muzeju. Paredzēts arī veidot filmu "Dziesmusvētki - no šūpuļa līdz mūsdienām".

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv