Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Notika otrā darba grupas sanāksme par izceļojušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanu dzimtenē

Publicēts 2007-02-28 19:36:57

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 28.februārī, saskaņā ar Nodomu protokolu par valsts un privātās partnerības modeļa izveidi, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā, notika darba grupas otrā sanāksme. Sanāksmē piedalījās arī īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns un uzsvēra, ka darba grupas mērķis ir veidot konkrētu, pārdomātu rīcības plānu, aptverot kā ilgtermiņa, tā īstermiņa aktivitātes.

Darba grupas mērķis ir rast konkrētus risinājumus, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju atgriešanos valstī, kā arī rosināt aizbraucējos pārdomas par izdevīgu dzīves apstākļu iespējām Latvijā. Sanāksmē tika uzklausīti gan diasporas nevalstisko organizāciju, gan valsts pārvaldes institūciju pārstāvju viedokļi. Par nozīmīgu aspektu emigrācijas problēmu risināšanā grupas locekļi atzina informācijas aprites sistēmas uzlabošanu, lai pēc iespējas daudzpusīgāk un kvalitatīvāk informētu izceļojošos iedzīvotājus par nodarbinātības, izglītības un sociālo pakalpojumu iespējām Latvijā, ko iespējams realizēt caur Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla eureskonsultantu aktīvu darbu, kā arī izmantojot populārus interneta portālus.

"Izceļojušajiem iedzīvotājiem valsts var piedāvāt reālas iespējas, lai viņi spētu atgriezties un iekļauties gan darba tirgū un izglītības sistēmā, gan sabiedrībā kopumā, piemēram, Ekonomikas ministrijas piedāvātās uzņēmējdarbības atbalsta programmas vai arī Labklājības ministrijas piedāvātās pārkvalificēšanās iespējas, lai iekļautos darba tirgū. Taču būtiska problēma ir tā, ka izceļojušie iedzīvotāji ne vienmēr ir informēti par šīm iespējām," uzsver Sekretariāta vadītāja Inga Liepa.

Paralēli darba grupai strādās trīs diskusiju grupas, kurās darbosies Latvijas uzņēmēji un valsts iestāžu pārstāvji publiskās – privātās partnerības modeļa izveidei, iedzīvotāji, kuri plāno izceļot vai ir jau izceļojuši darba meklējumos, kā arī migrācijas eksperti, kuri izvērtēs teorētiskās perspektīvas.

Uzziņai:
Darba grupu veidoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, un tās uzdevums ir līdz šī gada 20.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai valdībā informatīvu ziņojumu ar konkrētu rīcības plānu, lai veicinātu izceļojušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv