Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Notiks Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes sēde

Publicēts 2008-05-14 11:54:35

Samazināt palielināt tekstu

Ceturtdien, 15.maijā, Ekonomikas ministrijā notiks Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes sēde. Šā gada pirmās padomes sēdē atklāšanas uzrunu teiks ekonomikas ministrs, Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Kaspars Gerhards.

Padomes sēdē Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta direktors Uģis Sarma ziņos par nepieciešamību aktualizēt Ministru kabineta 2005.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.402 "Par Biodegvielas likuma īstenošanas pasākumiem", kā arī citu normatīvo aktu pilnveidošanu biodegvielas nozarē.

Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta Degvielas politikas nodaļas vadītājs Māris Priedītis ziņos par sabiedrības informēšanas pasākumiem, lai veicinātu biodegvielas izmantošanu autotransportā.

Padomes sēdē piedalīsies Saeimas Tautsaimniecības komisijas, Saeimas Agrā¬rās, vides un reģionālās politikas komisijas, Ekonomikas ministrijas, Fi¬nanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un nozares komersantus apvienojošo nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Biodegvielas attīstības konsultatīvās padomes uzdevums ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu biodegvielas nozarē, piedalīties Eiropas Savienības un valsts biodegvielas politikas veidošanā un īstenošanā, piedalīties nacionālo interešu noteikšanā attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem biodegvielas jomā un veicināt biodegvielas nozares attīstību un Latvijas uzņēmēju konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Biodegviela;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv