Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ceļojumi un tūrisms

Notiks Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēde

Publicēts 2007-03-13 16:08:15

Samazināt palielināt tekstu

Rīt, 14. martā, notiks Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēde. Sēdes darba kārtībā ir jautājumi par pētījuma "Tūristu gidu profesijas reglamentējuma ieviešana Latvijā" rezultātiem, Tūrisma attīstības valsts aģentūras darbības stratēģijas 2007.-2009. gadam projektu un darba plānu 2007.gadam. Tāpat tiks skatītas Ekonomikas ministrijas aktualitātes tūrisma jomā un sniegta informācija par tūrisma aktualitātēm Eiropas Savienībā un Eiropas Komisijas pilotprojekta "Eiropas izcilākie tūristu galamērķi" īstenošanu Latvijā.

Ekonomikas ministrs Jurijs Strods uzsver, ka tūrisma nozares tālākai attīstībai nepieciešams valsts un privātā sektora radošs un pašaizliedzīgs darbs, veidojot pievilcīgo, atšķirīgo, oriģinālo Latvijas tūrisma piedāvājumu.

Izvērtējot tūrisma nozares attīstību Latvijā, ar gandarījumu atzīst, ka no gada gadā palielinās tās īpatsvars valsts ekonomikā un ar to saistītajās nozarēs. Turpinās stabils ienākošā tūrisma pieaugums. 2005. gadā Latviju apmeklēja 3,774 miljoni ārzemju ceļotāju (pieaugums par 24,4%, salīdzinot ar 2004.gadu). 2006.gadā – 4,645 miljoni ārzemju ceļotāju, kas ir par 23% vairāk nekā 2005.gadā.

Neskatoties uz šīm pozitīvajām tendencēm, joprojām galvenās tūristu koncentrēšanās vietas mūsu valstī ir Rīga un tās apkārtne, kā arī nav palielinājies ārzemju ceļotāju uzturēšanās ilgums Latvijā un joprojām negatīvi ir tūrisma maksājumu bilances rādītāji, proti, Latvijas iedzīvotāju izdevumi ceļojumos ārvalstīs pārsniedz ārvalstu ceļotāju izdevumus Latvijā par 138,8 milj.Ls.

Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome ir konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kura veicina tūrisma politikas īstenošanā iesaistīto ministriju, pašvaldību, privātā sektora un sabiedrisko organizāciju sadarbību. Padomes galvenās funkcijas ir saskaņot tūrisma politikas īstenošanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju, privātā sektora un nevalstiskā sektora intereses un darbību, veicināt tūrisma nozares integrāciju valsts sociāli ekonomiskās attīstības procesā, atbalstīt Latvijas tūrisma produktu un pakalpojumu mārketinga pasākumus Latvijā un ārvalstīs, kā arī izskatīt citus aktuālus ar tūrisma nozares attīstību saistītus jautājumus.

Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sēde notiks rīt, 14. martā, Ekonomikas ministrijas 406. telpā, plkst. 9:00.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Tūrisma konsultatīvā padome;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv