Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mediji, reklāma, mārketings

NRTP definējot sponsorēšanu un reklāmu mazina sabiedrības potenciālo maldināšanu

Publicēts 2008-04-03 14:38:12

Samazināt palielināt tekstu

Definējot raidorganizāciju programmu un raidījumu sponsoru un reklāmas devēju mērķus attiecībā pret skatītājiem un klausītājiem Nacionālā radio un televīzijas padome (NRTP) noteikusi atšķirību starp sponsorēšanu un reklāmu. Saskaņā ar NRTP pieņemto lēmumu, tiek noteikts, ka saskaņā ar Radio un televīzijas likuma noteikumiem ir skaidri jānošķir reklāma no sponsorēšanas, jo reklamēšanas gadījumā reklāmas devējs vēlas, lai tiktu izdarīts publisks paziņojums par precēm vai pakalpojumiem, kurus ražo, tirgo vai sniedz reklamējamais ar mērķi popularizēt šīs preces un pakalpojumus. Sponsorēšanas pamatideja ir, ka sponsora interese ir sava vārda, firmas zīmes, darbības veida vai tēla popularizēšana bez mērķa popularizēt preces vai pakalpojumus, kurus tas ražo, tirgo vai sniedz.

"Latvija pēdējo 5 gadu laikā ir piedzīvojusi ļoti strauju raidorganizāciju izaugsmi – gan tehnoloģiski, gan saturiski un tāpat arī reklāmas nozare ir strauji attīstījusies gan apjomu, gan kreatīvajā ziņā. Reklāmdevēji meklē aizvien jaunas un jaunas iespējas piesaistīt un noturēt potenciālo pircēju uzmanību, ir parādījušies un tiek izmantotas jaunas reklāmas formas un veidi, tiek radītas jaunas programmas, raidījumi un reklāmdevēji labprāt finansē un atbalsta raidījumus sava tēla un reklāmas stratēģijas ietvaros", uzsver NRTP priekšsēdētāja vietniece Dace Buceniece norādot, ka "likums jau līdz šim paredzēja skaidri nošķirt reklāmu no sponsorēšanas, bet nesniedza skaidrojumu par atšķirībām pēc būtības. Līdz ar to pastāvēja iespēja kreatīvi manipulēt ar iespējām raidījumu un programmu ietvaros ar sponsora vai reklāmdevēja vārdu, produktu un pakalpojumu, kas bija uzskatāma par sabiedrības maldināšanu."

D. Buceniece pauž viedokli, ka NRTP lēmums par Radio un televīzijas likumā noteikto sponsorēšanas noteikumu piemērošanu raidorganizācijās konkretizē "kas ir atļauts, un, kas ir aizliegts".

NRTP lēmums nosaka, ja kāda programma vai raidījums tiek sponsorēts pilnīgi vai daļēji, tas skaidri jānorāda programmas vai raidījuma sākumā vai beigās, norādot sponsora vārdu vai preču zīmi. Sponsora norāde var būt sponsora vārda vai preču zīmes logotips vai dinamisks logotips. Norādei uz sponsoru raidījuma sākumā vai beigās jābūt pietiekami ilgai, lai skatītājs vai klausītājs zinātu, ka raidījums ir sponsorēts un kas to sponsorē. Norāde uz sponsoru nedrīkst būt nedz slēpta, nedz atklāta reklāma. Šai norādei raidījumā ir jābūt acīmredzamai – tās pamatmērķis ir informēt skatītāju, ka kāds raidījums vai programma ir tieši vai netieši finansiāli atbalstīta. Tā nedrīkst ietvert papildu reklāmas vēstījumu, piemēram, blakus sponsora preču zīmei izvietot cenu vai kādu pamudinājumu, ka jāiegādājas tieši šis produkts u.tml. Sponsors nedrīkst ietekmēt sponsorētās programmas vai raidījuma saturu un izplatīšanas laika izvēli, vai arī izvirzīt kādas citas prasības, tādējādi ierobežojot raidorganizācijas redakcionālo neatkarību.

Noteikt, ka saskaņā ar Radio un televīzijas likuma noteikumiem visi reklamēšanas veidi, kas ir jau iegājušies praksē raidorganizācijās, piemēram – sponsoru reklāma, reklāmdevēja firmas iekļaušana raidorganizācijas produkta nosaukumā, dinamiskā reklāma utml. ir uzskatāmi par reklāmu un tiek iekļauti kopējā stundas reklāmas apjomā. Reklāmdevēja firmas iekļaušana raidorganizācijas veidotā raidījuma nosaukumā ir aizliegta. Šis aizliegums neattiecas uz raidījuma atbalstītāja pieminēšanu raidījuma pieteikumā.

Noteikt, ka ir atļauti jaunie reklāmas veidi – slīdošā reklāma, dalītā ekrāna reklāma un citi, ievērojot Radio un televīzijas likuma 22. un 23.panta noteikumus par reklāmas formu un izmantošanu, saglabājot programmas vai raidījuma viengabalainību, kā arī ievērojot Autortiesību likuma normas.

Šodien NRTP sēdē tika pieņemts lēmums par pārejas perioda noteikšanu līdz 2008. gada 1. septembrim raidorganizācijām par reklāmas un sponsorēšanas noteikumu piemērošanu. Pārejas periods attiecināms uz tām raidorganizācijām, kuras šobrīd jau ir noslēgušas līgumus. Savukārt slēdzot jaunus reklāmas un sponsorēšanas līgumus NRTP pieņemtie noteikumi raidorganizācijām ir saistoši jau no 2008. gada 7. marta.

Pilns NTRP lēmums atrodams NRTP mājas lapā www.nrtp.lv

Padomes lēmums nosūtīts visām Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajām raidorganizācijām.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: NRTP; Dace Buceniece;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv