Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

NVA aicina darba devējus turpināt pieteikt sezonas vakances

Publicēts 2009-05-29 13:05:56

Samazināt palielināt tekstu

27.05.2009

Sākoties aktīvai sezonai lauksaimniecībā un tūrismā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus turpināt izmantot iespēju un atrast nepieciešamās darba rokas sezonas darbiem ar NVA starpniecību. Tā mēneša laikā darba devēji visā Latvijā NVA pieteikuši simts sezonas vakance, no kurām vairāk kā 70% ir jau aizpildītas.

Trīsdesmit brīvas darba vietas sezonas darbiem tika pieteiktas Cēsīs, 20 – Rīgā, 17 – Rēzeknē, mazāk kūrortpilsētā Jūrmala. Lielākoties tiek pieprasīti lauksaimniecības palīgstrādnieki, iesaiņotāji, palīgstrādnieki, kūdras ieguves palīgstrādnieki un viesmīļi. Darba devēji sezonas darba vietas piedāvā arī pārdevējiem, laukstrādniekiem, kokapstrādes operatoriem, kūdras ieguves mašīnistiem, bruģētājiem, pavāriem, trauku mazgātājiem, traktora vadītājiem, labiekārtošanas strādniekiem.

Sezonas rakstura darbu veikšanai ir pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku. Sezonas rakstura darbi ir saistīti, piemēram, ar pludmaļu, publisko peldētavu, kempingu, dabas tūrisma infrastruktūras un atpūtas vietu uzturēšanu un uzraudzību, mazumtirdzniecību, kafejnīcām, peldētavām, kempingiem, atpūtas vietām, parku, ainavas elementu vai kultūrvēsturisko objektu sakopšanu, meža darbiem, sēju, stādīšanu, lopu ganīšanu, zivju audzēšanu u.c.
Tā ir arī iespēja darba devējiem vasaras mēnešos laist atvaļinājumā sava uzņēma un iestāžu darbiniekus!

Bezdarbniekiem svarīgi zināt, ka viņiem ir tiesības slēgt ar darba devēju terminēto darba līgumu uz laiku līdz 2 mēnešiem vienlaikus saglabājot bezdarbnieka statusu. Līdz ar to bezdarbnieks, strādājot arī sezonas darbu ne ilgāk kā 2 mēnešus, nezaudē bezdarbnieka statusu un pabalstu, ja triju darba dienu laikā paziņo NVA, ka ir noslēdzis terminēto darba līgumu. Sezonas darba veikšanas periodā (līdz 2 mēnešiem) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aptur bezdarbnieka pabalsta izmaksu, bet sezonas darbam beidzoties, bezdarbnieka pabalsta izmaksa atsākas.

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv