Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

NVA apkopoja jaunākās darba devēju aptaujas rezultātus

Publicēts 2009-07-16 15:38:58

Samazināt palielināt tekstu

14.07.2009

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2009.gada 15.aprīļa līdz 15.maijam veica kārtējo darba devēju aptauju, lai apzinātu uzņēmēju plānotās nodarbināto skaita izmaiņas 2009.gada otrajā pusgadā, šo izmaiņu iemeslus un darba devēju pieprasītās un nepieprasītās profesijas.

Tika aptaujāti 2499 visu reģionu darba devēji, kas pārstāvēja gan privāto, gan sabiedrisko sektoru. Darba devēju aptaujas dati tika apkopoti sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi (CSP). Rezultātā ir izstrādāts darba tirgū pieprasīto profesiju saraksts bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanai atbilstoši darba devēju pieprasījumam. Kopumā pieprasījums pēc speciālistiem gaidāms 101 profesijā.

2009. gada 1. aprīlī salīdzinājumā ar 2008.gada 1.oktobri 3131 uzņēmumā nodarbināto skaits ir samazinājies, 10911 - palicis nemainīgs, 14085 - palielinājies. Kopumā strādājošo skaits uzņēmumos 2009.gada 1.aprīlī salīdzinājumā ar 2008.gada 1.oktobri pēc aptaujas datiem ir samazinājies par 95230 cilvēkiem.

Nodarbināto skaits ir mainījies visās nozarēs. Lielākie darbinieku skaita samazinājumi notikuši būvniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta, apstrādes rūpniecības nozarēs?.

2009.gada 2.pusgadā lielākā aptaujāto darba devēju daļa (69%) neplāno mainīt darbinieku skaitu savā uzņēmumā, savukārt 10% uzņēmēju darbinieku skaitu plāno samazināt, 7% - palielināt. Visvairāk plāno palielināt darbinieku skaitu ieguves rūpniecības, citu pakalpojumu, veselības un sociālās aprūpes nozares uzņēmumi un iestādes, bet samazināt - profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, valsts pārvaldes un aizsardzības, obligātās sociālās apdrošināšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozares uzņēmumi?. Gandrīz nemainīgs nodarbināto skaits tiek prognozēts operāciju ar nekustamo īpašumu uzņēmumos.

Dalījumā pēc vēlamajiem izglītības līmeņiem darba devēji visvairāk plāno palielināt darbiniekus, kam nepieciešama vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība un kam ir iegūta vismaz viena gada darba pieredze. Kā darbiniekiem visvairāk nepieciešamās papildus prasmes darba devēji minējuši valsts valodas zināšanas un saskarsmes un komunikācijas prasmes.

NVA direktore B.Paševica: „Šī aptauja uzrāda jaunu tendenci – darba devēji pirmo reizi kā svarīgu darbinieku papildprasmi min māku strādāt pārmaiņu apstākļos. Daudzās Eiropas Savienības valstīs šīs prasmes nozīme bija uzsvērta jau agrāk, acīmredzot arī Latvijas darba devēji pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos novērtējuši tās lomu.”

Izanalizējot starpību starp darba devēju prognozēto darbinieku skaita palielinājumu un samazinājumu, tika noteiktas 2009.gada 2.pusgadā darba devēju pieprasītās un nepieprasītās profesijas.

Uzņēmēju prognozētās pieprasītākās profesijas 2009.gada 2.pusgadā:
• augļu audzēšanas laukstrādnieks,
• telefonu komutatora operators,
• apsargs,
• klientu konsultants,
• karjera palīgstrādnieks,
• klientu pārdošanas konsultants,
• namdaris,
• programmētājs,
• veikala kasieris,
• bārmenis.

Nepieprasītākās profesijas, kurās plānotais darbinieku skaita samazinājums pārsniedz palielinājumu ir:
• mazumtirdzniecības veikala pārdevējs,
• celtnieks,
• būvinženieris,
• kravas automobiļa vadītājs,
• siltumnīcas strādnieks,
• arhitekts,
• metālmateriālu metinātājs,
• mežstrādnieks,
• bruģētājs,
• kūdras ieguves palīgstrādnieks.

Lai noskaidrotu kurās profesijās veicamas bezdarbnieku apmācības, NVA regulāri - 2 reizes gadā - veic darba devēju aptaujas, pēc kuru rezultātiem tiek sagatavots profesiju saraksts, kurās tiek īstenota profesionālā apmācība. Profesionālās apmācības apgūstamo profesiju saraksts tiek apstiprināts vienu reizi gadā, savukārt pēc otrās aptaujas rezultātiem tas tiek koriģēts.

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv