Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

NVA atbalstīs bezdarbniekus, kuriem īpaši grūti iekļauties darba tirgū

Publicēts 2009-07-17 11:30:11

Samazināt palielināt tekstu

16.07.2009

Lai palīdzētu atgriezties darba tirgū tiem bezdarbniekiem, kuri īpaši pakļauti sociālās atstumtības riskam, proti – kuriem ir ļoti grūti atrast darbu, piemēram, invaliditātes, ļoti zema izglītības līmeņa, kaitīgu ieradumu vai atkarību dēļ, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu uzsāk bezdarbnieku komplekso atbalsta pasākumu īstenošanu.

Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros minēto problēmgrupu bezdarbniekiem nodarbinātības pasākumi tiks piedāvāti kopā ar sistemātiskām, savstarpēji saistītām psiholoģiska vai, piemēram, ārstnieciska rakstura konsultācijām un nodarbībām. Tas būs specifisku atbalsta pakalpojumu kopums:
• individuālas speciālistu konsultācijas pašapziņas paaugstināšanai un motivēšanai strādāt; 
• individuālas ārstnieciskās konsultācijas personīgu problēmu risināšanai;
• karjeras plānošanas konsultācijas; 
• ergoterapeita konsultācijas bezdarbniekiem ar invaliditāti;
• darbam motivējošas un motivāciju stiprinošas grupu nodarbības;
• sadzīves organizēšana un ierastās vides maiņa;
• atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, kuri cieš no alkohola vai narkotisko vielu atkarības, ārsta palīdzība, nodarbības līdzatkarības mazināšanai;
• darba terapija elementāro darba prasmju atjaunošanai vai apguvei un darba prasmju nostiprināšanai;
• ja darba vieta atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas administratīvās teritorijas, finansiāls atbalsts ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšanai darba meklējumu un darba pārbaudes termiņa laikā, kas nav īsāks par trim mēnešiem;
• pavadoņa, asistenta un surdotulka pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti;
• bezdarbnieku bērnu vecumā līdz 8 gadiem pieskatīšana laikā, kad vecāki piedalās NVA pasākumos.

Kompleksos atbalsta pasākumos varēs tikt iesaistīti NVA reģistrētie:
• jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem;
• bezdarbnieki 6 mēnešu laikā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma beigām;
• bezdarbnieki, kuriem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumam atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;
• ilgstošie bezdarbnieki;
• bezdarbnieki, kas atgriezās Latvijā pēc ilgstošas uzturēšanās ārzemēs;
• bezdarbnieki ar invaliditāti, t.sk. ar garīga rakstura traucējumiem;
• bezdarbnieki pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs;
• bezdarbnieki ar atkarību no alkohola, narkotiskām, psihotropām vai toksiskām vielām
• bezdarbnieki, kuri nemeklē darbu, bet atbilst Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma nosacījumiem.

NVA aicina darba devējus aktīvi piedalīties kompleksos atbalsta pasākumos. Īstenojot pasākumus bezdarbnieka darba spēju atjaunošanai, uzlabošanai un apgūto darba prasmju nostiprināšanai, NVA darba devējiem nodrošina no 50% līdz 100% no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī katra iesaistītā bezdarbnieka darba apmaksai.

NVA nodrošina arī 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas mēnesī bezdarbnieka darba vadītājam par viena iesaistītā bezdarbnieka apmācību, specifisku pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem ar invaliditāti, piemēram, darba vietas pielāgošanu, kas veikta pēc ergoterapeita atzinuma, kā arī normatīvajos aktos paredzētās obligātās veselības pārbaudes.

Komplekso atbalsta pasākumu ietvaros NVA plāno 2009.gadā sniegt palīdzību 2000 problēmgrupu bezdarbniekiem, savukārt līdz 2013.gadam Kompleksajos atbalsta pasākumos paredzēts iesaistīt gandrīz 13900 bezdarbnieku visos Latvijas reģionos, īpašu uzmanību pievēršot Latgalei.

Detalizētāka informācija atrodama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv: Bezdarbniekiem un darba meklētājiem => Pagaidu darba iespējas => Kompleksie atbalsta pasākumi

www.nva.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv