Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Oktobrī notiks starptautiska konference par Eiropas Zivsaimniecības fondu un zivju apstrādes sektora attīstības iespējām

Publicēts 2009-08-20 16:08:45

Samazināt palielināt tekstu

Šā gada 1. un 2. oktobrī Rīgā, Zemkopības ministrijas (ZM) 2.stāva zālē notiks ZM rīkota starptautiska Austrumeiropas reģiona konference „Eiropas Zivsaimniecības fonds un iespējas zvejas un akvakultūras produktu apstrādes attīstībai”. Konference tiks finansēta no Eiropas Zivsaimniecības fonda Tehniskās palīdzības finanšu līdzekļiem, kas paredzēti „Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.- 2013.gadā” vadības un atbalsta funkciju nodrošināšanai.

Konferences mērķis ir sekmēt Rīcības programmas „Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam” zvejas un akvakultūras produktu apstrādes attīstības jomā izvirzīto mērķu efektīvāku sasniegšanu, apzinot un rodot jaunus risinājumus apstrādes sektora attīstībai un inovācijām, kā arī sekmējot nozares pārstāvju starptautisko sadarbību.

Konferences gaitā Latvijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektora speciālisti iegūs informāciju par nozares pašreizējo situāciju Latvijā un Austrumeiropā, kā arī attīstības tendencēm, atbalsta iespējām, tirgus perspektīvām un citām aktualitātēm. Tāpat konferences laikā būs iespējams piedalīties debatēs un darba grupās ar nozares pārstāvjiem no citām valstīm.

Plānots, ka konferencē piedalīsies ap 150 dalībnieku, tostarp zivju audzētāji un apstrādātāji, tehnoloģiju un iekārtu piegādātāji, saldēšanas un iepakošanas pakalpojumu sniedzēji, vairumtirgotāji, kā arī valsts sektora un zinātniskās pētniecības iestāžu pārstāvji

Tā kā vietu skaits ir ierobežots, interesenti tiek aicināti pieteikties dalībai konferencē līdz šā gada 11.septembrim, nosūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: [email protected] Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, uzņēmums vai pārstāvētā organizācija, kā arī ieņemamais amats un kontaktinformācija.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv