Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Oskars Kastēns aicina Valsts prezidentu Valdi Zatleru izveidot konsultatīvu orgānu sabiedrības integrācijas un mazākumtautību lietu jautājumos

Publicēts 2007-12-12 00:16:33

Samazināt palielināt tekstu

10.12.2007

Lai veicinātu sabiedrības integrācijas procesus Latvijā, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns, izsūtītajā vēstulē Valsts prezidentam Valdim Zatleram, aicina izveidot Valsts prezidenta konsultatīvu orgānu sabiedrības integrācijas un mazākumtautību lietu jautājumos.

"Valsts augstāko amatpersonu atbildība ir vienot sabiedrību, tādēļ ir jāpieņem lēmumi, kas nodrošina visu Latvijas iedzīvotāju labklājību, tiesību aizsardzību un sociālo drošību. Tāda rīcība savukārt vairo sabiedrības uzticību lēmumu pieņēmējiem. Sabiedrības integrācija ir atslēgas instruments, kur lēmumu pieņemšanas procesā tiek veidots aktīvs dialogs starp valsti un sabiedrību," uzsver ministrs Oskars Kastēns.

Ministrs norāda, ka ir pārliecināts, ka šāda konsultatīva mehānisma izveidošana Valsts prezidenta darbības nodrošināšanai būs nepārprotams labas gribas apliecinājums sabiedrībai par dialoga nepieciešamību un atvērtas, saliedētas sabiedrības locekļu kopienas veidošanu Latvijā.
Konsultatīvajā orgānā varētu, piemēram, skatīt mazākumtautību jautājumu aktualitātes un jautājumus, kas tām ir svarīgi, lai veicinātu labāku sociālo dialogu, kā arī sniegt dažādus ieteikumus un rekomendācijas mazākumtautību labākai integrācijai Latvijas sabiedrībā.

Uzziņai:
Valsts prezidenta G.Ulmaņa nodibinātā Tautību konsultatīvā padome savu darbu uzsāka 1996. gadā. Tajā tika apkopota un pārrunāta informācija, kas attiecas uz jautājumiem, kas ietekmē mazākumtautības, apkopoti viedokļi par nacionālās politikas jautājumiem, kā arī izstrādātas rekomendācijas un ieteikumi dažādu problēmu risināšanai. Padomi, ņemot vērā Valsts prezidenta maiņu, kā arī to, ka tajā bija politisko partiju un valsts institūciju pārstāvji, reorganizēja 1999. gadā.

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Oskars Kastēns;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv