Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ekonomika

Palielinājusies valsts institūciju, pašvaldību un biedrību interese par zivju resursu pavairošanu

Publicēts 2011-04-12 11:53:08

Samazināt palielināt tekstu

11.04.2011.

Ievērojami augusi valsts institūciju, pašvaldību un biedrību interese par zivju resursu pavairošanu, jo Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” atbalsta pretendenti iesnieguši projektu pieprasījumus par summu, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedza pasākuma 2011.gada pirmajai projektu iesniegumu iesniegšanas kārtai izsludināto finansējuma apmēru. Tas secināts, izvērtējot 41 projekta iesniegumu Zivju fonda atbalsta saņemšanai Zivju fonda padomes sēdē.

Šogad pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un  līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” pirmajā kārtā tika iesniegti 10 projektu iesniegumi par kopējo finansējumu 14 960 latu. Savukārt pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, ka arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” tika iesniegts 31 projekta iesniegums, pieprasītā finansējuma summai sasniedzot 170 383 latus, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz šā pasākuma kārtai izsludināto finansējuma apmēru.

Zivju fonda padome, izvērtējot projektu iesniegumus abos pasākumos, piešķīra atbalstu 31 projektam gandrīz 70 000 latu apmērā. Pasākumā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un  līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” tika atbalstīti  6 projekti par kopējo finansējumu 12 846 lati, un pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” tika akceptēti 25 projekti 56 807 latu apmērā.

Jau tuvākajā laikā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” tiks izsludināta jauna Zivju fonda projektu iesniegumu pieņemšanas kārta pasākumam „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, ka arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā". Projektu iesniegumi tiks pieņemti 30 dienas no kārtās izsludināšanas brīža. Kopējais kārtai pieejamais atbalsta apmērs ir 18 000 latu.

Līdz 24. aprīlim var pieteikties atbalstam Zivju fonda pasākumam „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”. Vairāk informācijas par pieteikšanos šim pasākumam pieejama Lauku atbalsta dienesta (LAD) interneta mājas lapas sadaļā „Valsts atbalsts”/ „Zivju fonds”.

Kopējā Zivju fonda 2011.gada budžeta dotācija noteikta 204 457 latu apmērā. Uz fonda atbalstu var pieteikties valsts iestāde, pašvaldība vai cita atvasināta publiska persona, kā arī uz trim Zivju fonda pasākumiem - saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu reģistrēta biedrība, kuras darbības mērķi saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību.

Interesenti vairāk informācijas par Zivju fondu var uzzināt ZM interneta mājas lapas sadaļā „Zivsaimniecība”/ ”Valsts atbalsts”/ ”Zivju fonds” (http://www.zm.gov.lv/?sadala=1734).

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: zivju fonds;
Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv