Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Papildinās jomas, kurās darba līgumu varēs slēgt uz noteiktu laiku

Publicēts 2007-05-02 13:39:15

Samazināt palielināt tekstu

Papildinot un precizējot uz noteiktu laiku slēdzamo darba līgumu jomas, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus noteikumos par sezonas rakstura darbiem. Ministru kabineta noteikumu projekts šodien, 2.maijā, apstiprināts Ministru kabineta sanāksmē.

Lai zvejnieki varētu nodarboties ar zvejniecību arī ārpus Baltijas jūras piekrastes zonas un Rīgas jūras līča, viņiem būs iespēja slēgt darba līgumus uz noteiktu laiku ar tiem darbiniekiem, kuri zvejo Baltijas jūras piekrastē, Baltijas jūrā un Latvijas iekšējos ūdeņos. Līdz šim šādus līgumus varēja noslēgt tikai ar tiem darbiniekiem, kuri strādāja Baltijas jūras piekrastē, Rīgas jūras līcī un Latvijas iekšējos ūdeņos.

Tāpat uz noteiktu laiku varēs noslēgt darba līgumus ar tiem darbiniekiem, kuri strādā mazumtirdzniecības veikalos, kas darbojas noteiktos gada mēnešos vai vienu sezonu, kā arī kafejnīcās, tūristu mītnēs (agrāko viesnīcu vietā) un restorānos, kas darbojas pastāvīgi.

Darba līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku paredzēts pieļaut arī darbos, kas saistīti ar apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu kultūras iestādēs un to struktūrvienībās, tūrisma informācijas punktos, kuri atvērti tikai noteiktos gada mēnešos. Līdz šim nebija paredzēta iespēja slēgt darba līgumus uz noteiktu laiku ar tūrisma informācijas punktos strādājošiem.

Papildus uz noteiktu laiku varēs noslēgt darba līgumus arī ar tiem darbiniekiem, kuri:

* nodarbojas ar zivju apstrādi kompleksos, kas apstrādā tikai Baltijas jūras un tās piekrastē, kā arī Latvijas iekšējos ūdeņos nozvejotās zivis;
* veic palīgdarbus zivju resursu pētījumos Latvijas iekšējos ūdeņos un uz Latvijas zvejas kuģiem Baltijas jūrā un Atlantijas okeānā;
* nodarbojas ar plānotiem zemes darbiem elektronisko sakaru būvniecībā un kabeļu guldīšanā tieši gruntī;
* veic palīgdarbus lauksaimniecībā izmantojamo zemju uzmērīšanā un apsekošanā;
* izpilda meliorācijas sistēmu remontdarbus;
* nodarbināti zemes (tranšeju) rakšanas darbos kanalizācijas vadu, gāzesvadu vai citu cauruļvadu un kabeļu guldīšanai;
* veic mežsaimnieciskos darbus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Atgādinām, ka saskaņā ar Darba likumu darba līgumi ir slēdzami uz nenoteiktu laiku, izņemot likumā noteiktos izņēmuma gadījumus.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv