Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Par bērnu pieteikšanu mācībām 1.klasē

Publicēts 2007-03-09 11:28:12

Samazināt palielināt tekstu

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina vecākus savlaicīgi pieteikt savas atvases mācībām 1.klasē 2007./2008.mācību gadā un pievērst uzmanību izmaiņām, kas skar šo procesu.

Atšķirībā no iepriekš spēkā esošās prakses grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemto internātskolas n speciālās izglītības iestādes)" paredz, ka izglītības iestādes dibinātājs, ievērojot klašu piepildījumu, paredzēto finansējumu un izglītības iestāžu izvietojumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, katru gadu plāno un līdz 1.martam paziņo izglītības iestādei uzņemamo izglītojamo skaitu. Ņemot vērā jauno kārtību, Valmieras pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi 2007./2008.mācību gadā Valmieras pilsētas pamatizglītības iestādēs uzņemamo 1.klašu audzēkņu skaitu.

Veicot izglītības iestāžu aptauju un analizējot 6 gadīgo audzēkņu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs, nolemts, ka Valmieras pamatskolā zinību apgūšanai 1.klasē varēs uzņemt ne vairāk kā 74 skolēnus, Valmieras Pārgaujas pamatskolā- līdz 96, Valmieras 2.vidusskolā- ne vairāk kā 38, Valmieras Viestura vidusskolā- līdz 61, Valmieras 5.vidusskolā – līdz 35.

Izglītības iestādē vecāku iesniegumus pieņems un reģistrēs hronoloģiski līdz 04.06.2007. No 05.06.2007. vecākiem tiks nosūtīta izziņa, kas apliecinās bērna uzņemšanu skolā, vai arī atteikuma vēstule gadījumā, ja, ņemot vērā bērna kārtas numuru reģistrā, vieta izglītības iestādē nepienāksies.

Atteikuma gadījumā vecāku pārstāvim jāvēršas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, lai saņemtu informāciju par brīvajām vietām citās pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.

Jāpiebilst, ka lai bērnu pieteiktu mācībām izglītības iestādē jāiesniedz tās direktoram adresēts iesniegums, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi. Pēc izziņas saņemšanas par uzņemšanu konkrētā izglītības iestādē papildus būs jāiesniedz arī bērna medicīniskā karte un informācija par obligātās 5-6gadīgo izglītības apgūšanu.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Valmiera;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv