Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Par izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas preses konferenci

Publicēts 2007-07-13 12:55:35

Samazināt palielināt tekstu

12.jūlijā notika izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas preses konference, kurā viņa iepazīstināja ar jaunāko informāciju par centralizētajiem eksāmeniem (CE), informēja par gatavošanos jaunajam mācību gadam, kā arī pastāstīja par citām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aktualitātēm.

Ievadā ministre uzsvēra, ka 4.jūlijā Saeima trešo reizi pauda atbalstu viņai kā izglītības un zinātnes ministrei: "Saņemtais parlamenta atbalsts nodrošina manis iesākto darbu turpināšanu izglītības, zinātnes, valsts valodas un sporta jomās".

2006./2007.mācību gada noslēguma vērtējums
Vērtējot 2006./2007.mācību gada noslēgumu, B.Rivža akcentēja, ka šodien ir īpaša diena, jo tiek izdalīti 12.klašu CE sertifikāti, lai jau pirmdien absolventi varētu doties uz augstskolām un iesniegt dokumentus. Tāpat izdalīti ir 9.klašu CE sertifikāti. Šogad valsts pārbaudes darbu sesija notika no 8.maija līdz 15.jūnijam, valsts pārbaudes darbus šogad kārtoja 108 400 skolēni, bet CE 12.klasēs kārtoja 35 670 skolēni. Kopā izlaboti 97 096 CE darbi, ko veica 1473 vērtētāji. Šajā gadā sagatavoti 34 valsts pārbaudes darbi:
3.klasē - 2 ieskaites;
6.klasē - 4 ieskaites;
9.klasē - 3 ieskaites, 4 eksāmeni un 1 centralizētais eksāmens;
12.klasē - 3 ieskaites, 5 eksāmeni un 11 centralizētie eksāmeni.

Runājot par šī gada valsts pārbaudījumu darbu sesiju, B.Rivža akcentēja, ka šogad pirmo reizi 12.klases pārbaudījumi tika sagatavoti tikai latviešu valodā. Tāpat tika izstrādāta īpaša drošības sistēma matemātikas, fizikas un ķīmijas CE, lai maksimāli nepieļautu eksāmena satura izzināšanu pirms laika. Tika organizētas papildus novērošanas, kurās piedalījās IZM, Izglītības satura un eksaminācijas centra, Izglītības valsts inspekcijas pārstāvji un novērošanās netika konstatēti pārkāpumi. Ministre informēja, ka saistībā ar matemātikas ieskaiti 12.klasēm uzsākts kriminālprocess. Viņa piebilda, ka tiek strādāts pie darba grupas izveides, lai pilnveidotu valsts pārbaudes materiālu sagatavošanas, pavairošanas un izplatīšanas procedūras.

Šodien kļuva zināmi pirmie CE rezultāti (sk. tabulas teksta beigās), informācija par kopējiem rezultātiem būs pieejama septembrī. Kopā CE sesijas organizēšana izmaksāja ap 134 000 Ls jeb 1,38 Ls uz vienu skolēnu.

Pedagogu reģionālās konferences
Kā būtisku lietu ministre atzīmēja augustā plānotās reģionālās pedagogu konferences, kas notiks pēc vairāku gadu pārtraukuma. Šo konferenču mērķis ir ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem diskutēt un skaidrot izglītības politikas aktualitātes, kā arī rast priekšlikumus izglītības attīstībai svarīgos jautājumos. Konferencēs plānotie temati:
ES struktūrfondu atbalsts pedagogiem, 2007.-2013.gads;
Vispārējās vidējās izglītības saturs;
Pedagogu prestižs, skolas un ģimenes sadarbība, tiesības, pienākumi;
Pedagogu darba kvalitāte, atalgojums;
Izglītības atbilstība darba tirgum.

Šīs konferences plānotas Talsos: 15.augusts, Jelgavā: 16.augusts Valmierā: 17.augusts; Daugavpilī: 22.augusts, Rīgā: 23.augusts. Savukārt oktobrī Rīgā paredzēts Latvijas pedagogu kongress.

Pedagogu atalgojums
Ministre informēja par paveikto pedagogu atalgojuma jomā. Viņa uzsvēra, ka ņemot vērā 2008.gada budžeta mērķa griestus un IZM prioritātes, paredzēti 28,32 miljoni Ls, lai jau no 2007.gada 1.septembra nodrošinātu pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafikā noteikto 50 Ls palielinājumu par likmi, kā arī papildus samaksu par 2 konsultāciju stundām un 1 stundu rakstu darbu labošanu. Atalgojums no 1.septembra par vienu likmi:
Par 21 kontakstundu: 284 Ls;
Par 2 konsultāciju stundām: 27 Ls;
Kvalitātes piemaksa: vidēji 32 Ls;
_________________________________
Visiem skolotājiem: 343 Ls

Par 1-6 stundām burtnīcu labošanas: 14-81 Ls;
Par 2-6 stundām klases audzināšanas: 27-82 Ls;
Par darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām: līdz 47 Ls
__________________________________________________
Maksimālais iespējamais atalgojums: ap 500 Ls

Lai likumdošanā noteiktajā kārtībā praktiski nodrošinātu atalgojumu un tā palielinājumu, IZM šodien Valsts sekretāru sanāksmē pieteica visus nepieciešamos dokumentus:
Grozījumus 2004.gada 24.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", lai ar 2007.gada 1.septembri praktiski nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu augstākās, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;
Ministru kabineta noteikumus par 2007.gada valsts pamatbudžeta programmas "Pedagogu darba samaksas paaugstināšana" izdevumu sadalījumu pa ministriju un pašvaldību programmām un apakšprogrammām, lai no 1.septembra nodrošinātu 50 Ls atalgojuma paaugstinājumu uz 1 likmi un papildus samaksu par konsultācijām un darbu labošanu (dabaszinības, fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija, vēsturē).

Latgales izglītības programma
Ministre informēja, ka piešķirti 40 000 Ls "Latgales izglītības programmas" ietvaros. Šīs programmas mērķis ir nodrošināt izglītojamajiem Latgales reģionā iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību valsts valodā, vispusīgi attīstīt savas spējas latviskā vidē un veicināt mazākumtautību izglītojamo integrāciju. B.Rivža pastāstīja, ka IZM komisija izvērtējusi Latgales vispārējās izglītības iestāžu projektu pieteikumus un piešķīrusi līdzekļus 23 skolām:
Balvu rajona Balvu pamatskolai: 3000.00
Balvu rajona Viduču pamatskolai: 888.00
Balvu rajona Viļakas pamatskolai: 1744.00
Daugavpils Valsts ģimnāzijai: 380.00
Daugavpils 13.vidusskolai: 1800.00
Daugavpils 17.vidusskolai: 1797.00
Daugavpils rajona Sventes vidusskolai: 2967.00
Daugavpils rajona Eglaines pamatskolai: 1223.00
Daugavpils rajona Naujenes pamatskolai: 736.00
Jēkabpils rajona Sūnu pamatskolai: 1484.00
Jēkabpils 3.vidusskolai: 2556.00
Krāslavas rajona Andrupenes pamatskolai: 4497.00
Krāslavas rajona Izvaltas pamatskolai: 2416.00
Ludzas 2.vidusskolai: 2454.00
Ludzas pilsētas ģimnāzijai: 916.00
Preiļu rajona Sutru pamatskolai: 2362.00
Preiļu rajona Līvānu 1.vidusskolai: 2300.00
Preiļu rajona Vakara vidusskolai:1000.00
Rēzeknes logopēdiskajai internātskolai: 980.00
Rēzeknes vakara vidusskolai: 1510.00
Rēzeknes rajona Kaunatas vidusskolai: 452.00
Rēzeknes rajona Maltas 2.vidusskolai: 868.00
Rēzeknes rajona Jaunstrūžānu pamatskolai: 1670.00.

Zinātniskās darbības likums
Noslēgumā ministre informēja par IZM izstrādātajiem grozījumiem Zinātniskās darbības likumā, ko pagājušā gada nogalē Satversmes 81.panta kārtībā atbalstīja Ministru kabinets, 21.jūnijā apstiprināja Saeima un 2.jūlijā izsludināja Valsts prezidente. B.Rivža uzsvēra likuma grozījumos iekļautās tiesību normas, kas sekmē Latvijas zinātnes un pētniecības attīstību:
Nostiprināts valsts zinātnisko institūtu juridiskais statuss (pētniecības attīstība, budžeta plānošana);
Nodrošinātas paplašinātas iespējas Latvijas zinātnieku līdzdalībai ES 7.Ietvara programmās;
Nodrošināta ārvalstu pētnieku piedalīšanās zinātnisko institūciju īstenotajos zinātnisko pētījumu projektos, kas izriet no Eiropas Padomes 2005.gada 12.oktobra direktīvas 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu valsts piederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos;
Novērsta nevienlīdzība un piemērota Lisabonas Konvencijas prasība par tiesībām uz kvalifikācijas atzīšanu.

www.izm.gov.lv

Lejupielādēt: Centralizēto eksāmenu vērtējumu sadalījums (2005-2007) (PDF; 40KB)

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Baiba Rivža; Izglītības un zinātnes ministrija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv