Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Uzturs

Par pārtikas preču marķēšanu atbildīgā būs Zemkopības ministrija

Publicēts 2007-11-27 22:48:25

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Ministru kabinets (MK), uzklausot Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto ziņojumu par "Par Ekonomikas ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetenču pārdali pārtikas preču marķēšanas jomā", uzdeva Zemkopības ministrijai no Ekonomikas ministrijas ar 2008.gada 1.janvāri pārņemt normatīvo aktu izstrādes funkcijas pārtikas preču marķēšanas jomā.

Kā norādīts ZM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, pašlaik normatīvo aktu izstrāde tādā pārtikas aprites posmā kā pārtikas preču marķēšana ir gan Ekonomikas, gan Zemkopības ministrijas kompetencē. Ekonomikas ministrija ir atbildīga par vispārīgās pārtikas preču marķēšanas normatīvo aktu izstrādi, bet ZM izstrādā normatīvo aktu projektus par marķējuma prasībām konkrētām pārtikas produktu grupām, piemēram, gaļai, piena produktiem, augļu sulām, cukuram, kafijai un cigoriņu ekstraktam, diētiskajai pārtikai, dzeramajam ūdenim u.c.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Zemkopības ministrijas nolikums", ZM piedalās pārtikas aprites politikas izstrādāšanā un īstenošanā, izstrādājot normatīvo aktu projektus par valsts politikas realizāciju un valsts uzraudzības nodrošināšanu pārtikas apritē. Bez tam atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma prasībām pārtikas aprites valsts uzraudzību un kontroli visos pārtikas aprites posmos veic ZM pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde - Pārtikas un veterinārais dienests, tajā skaitā arī pārtikas preču marķēšanas atbilstības kontroli normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Savukārt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Ekonomikas ministrijas nolikums" EM izstrādā un īsteno patērētāju tiesību aizsardzības politiku, izstrādājot normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar patērētāju tiesību un interešu aizsardzību. Tādējādi EM ir atbildīga par vispārīgās preču marķēšanas politikas izstrādāšanu, tajā skaitā arī pārtikas precēm.

Šādu pārtikas produktu ražotājiem svarīgu jautājumu sadalīšana starp divām ministrijām apgrūtina informācijas apmaiņu starp pārtikas preču marķēšanu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādātājiem un pārtikas preču ražotājiem, kā arī izplatītājiem. Tāpat ir apgrūtināts gan pārtikas uzņēmumu, gan kontrolējošās institūcijas darbs.

Zemkopības ministrija uzskata, ka, lai novērstu pārtikas preču marķēšanas funkciju sadalījumu starp divām ministrijām reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē, kā arī lai samazinātu administratīvo slogu pārtikas preču ražošanas uzņēmumiem un izplatītājiem, nepieciešams noteikt vienu atbildīgo ministriju pārtikas preču marķēšanas jomā.

Tādējādi Zemkopības ministrijai, pārņemot no Ekonomikas ministrijas kompetenci pārtikas preču marķēšanas jomā, tiks padarīts efektīvāks pārtikas preču marķēšanu reglamentējošo normatīvo aktu izstrādes process, kā arī samazināts administratīvais slogs pārtikas preču ražošanas uzņēmumiem un izplatītājiem. Tāpat tiks nodrošināta vienota pārtikas preču marķēšanas funkciju izpilde pārtikas aprites politikas izstrādāšanā un īstenošanā.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv