Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Prokuratūras, Valsts un pašvaldības policijas darbība

Par prasību atcelt prettiesiskus Uzņēmumu reģistra lēmumus saistībā ar Biķernieku kompleksās sporta bāzes privatizāciju

Publicēts 2007-07-09 20:37:13

Samazināt palielināt tekstu

Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Agnis Pormalis LR Uzņēmumu reģistram pieprasījis atcelt lēmumus par izmaiņām nacionālās sporta bāzes valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" (BKSB)dibināšanas dokumentos, ar kuriem nelikumīgi mainīts tās statuss un piesaistīts privātais kapitāls, līdz ar ko valsts zaudēja šīs sabiedrības kontrolpaketi.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lēmumu par privātā kapitāla piesaisti valsts sabiedrībai ir jāpieņem Ministru kabinetam, pamatojoties uz akciju turētāja – šajā gadījumā LR Satiksmes ministrijas – ierosinājumu. Taču attiecībā uz BKSB Valsts kontroles revīzijā konstatēts, ka LR Ministru kabinets attiecīgu rīkojumu nav izdevis, un līdz ar to tas pretēji likuma prasībām nav bijis iesniegts UR.

Savukārt, no dokumentiem, kas bijuši UR rīcībā, pieņemot attiecīgos lēmumus, izriet, ka 2006.gada 22.februāra pieteikumu UR ir parakstījis maksātnespējīgā uzņēmuma administrators, kas kapitāla daļu turētāja (Satiksmes ministrijas) vārdā ir izdevis pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un 2006.gada 22.decembrī ir pieņēmis lēmumu par statūtu grozījumiem, šajā pašā datumā kā akciju turētāja pārstāvis ir parakstījis sabiedrības statūtus jaunā redakcijā un kā administrators ir pieņēmis lēmumu par to apstiprināšanu.

Saskaņā ar likuma Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru prasībām pieteikumu par grozījumiem sabiedrības pamatkapitālā ir pienākums parakstīt personiski sabiedrības dalībniekiem (proti,-īpašniekiem), kuri ir pieņēmuši šādu lēmumu. Citas personas ir tiesīgas parakstīt pieteikumu tikai gadījumos, kad sabiedrības dalībnieks ir parakstījis sapulces protokolu (lēmumu) vai tā atvasinājumu, kurā ietverts attiecīgs lēmums vai dalībnieka vārdā uz notariālā kārtā izdotas pilnvaras pamata un šī pilnvara ir pievienota pieteikumam.

Tā kā valstij piederošo akciju turētājs ir Satiksmes ministrija, kas nekad nav pilnvarojusi administratoru pārstāvēt savas intereses maksātnespējas procesā un arī normatīvie akti nepiešķir tiesības administratoram vai kreditoru sapulcei lemt par pamatkapitāla palielināšanu un valsts kapitālsabiedrības akciju emisiju ir pamats uzskatīt, ka UR iesniegtie dokumenti attiecībā uz izmaiņām statūtos un pamatkapitāla palielināšanu neatbilst likuma prasībām.

Līdz ar to arī Uzņēmumu reģistra lēmumi ir prettiesiski, jo UR valsts notāra uzdevums ir pārbaudīt vai ir iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti un iesniegto dokumentu atbilstību likumu prasībām.

Pārbaude par nacionālās sporta bāzes valsts akciju sabiedrības "Biķernieku kompleksā sporta bāze" privatizāciju tika uzsākta pēc revīzijas ziņojuma saņemšanas no Valsts kontroles, kurā lūgts izvērtēt amatpersonu atbildību par prettiesiskajiem lēmumiem.

Prokurors A.Pormalis 4.jūnijā uzsāka kriminālprocesu par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā saistībā ar nacionālās sporta bāzes privatizāciju maksātnespējas procesā. Šobrīd izmeklēšanu kriminālprocesā veic Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldē.

www.lp.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Biķernieku kompleksā sporta bāze; Agnis Pormalis; Ekonomikas policija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv