Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Enerģētika

Par valsts atbalstu biodegvielas ražotājiem

Publicēts 2009-10-16 01:55:24

Samazināt palielināt tekstu

13.10.2009

Ministru kabinets šodien, 13.oktobrī, nolēma, ka valsts atbalsts biodegvielas ražotājiem par 2008.gada 2.pusgadā saražoto biodegvielu, kas nav izmaksāts sakarā ar finansējuma trūkumu, valsts izmaksās ne vēlāk kā līdz 2019.gadam.

To paredz šodien MK akceptētie grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.280 "Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielai", kurus izstrādāja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijas pārstāvjiem, kā arī visiem biodegvielas ražotājiem, kas saņem valsts tiešo atbalstu biodegvielas ražošanai.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka šāds lēmums pašreizējā ekonomiskajā situācijā sekmēs turpmāku biodegvielas ražošanas uzņēmumu darbību un tālāku attīstību, saglabājot esošās darba vietas. Kā ir apliecinājuši biodegvielas ražotāji, pie nosacījuma, ja viņi saņem valdības apstiprinājumu, ka paredzētās, bet neizmaksātās atbalsta summas tiks samaksātas vēlākā periodā, būs iespējams rast risinājumu kredītlīdzekļu saņemšanai, lai ražotnes netiktu slēgtas.

Nodrošinot neizmaksātā valsts atbalsta atmaksu ražotājiem, tiek stimulēta biodegvielas ražošana. Nodrošinot valsts atbalstu par ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma saražošanu, tiek sekmēta Eiropas Savienības nosacījumu par bioloģiskas izcelsmes degvielas izmantošanu transportā, kas veido 5,75 % no degvielas patēriņa 2010.gadā, izpilde.

Par 2008.gada 1.pusgadā saražoto biodegvielu atbalsts ražotājiem tika piešķirts 2 166 673.65 latu apmērā.

Par 2008.gada 2.pusgadā saražoto biodegvielu atbalsts ražotājiem tika piešķirts 2 243 004 latu apmērā, piemērojot samazinājuma koeficientu 0.1625748 atbilstoši budžeta apakšprogrammā „Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai” pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Pēc Lauku atbalsta dienesta sniegtās informācijas, tiešā valsts atbalsta saņemšanai kopumā tika iesniegti pieteikumi par 2008.gada 2.pusgadā saražoto biodegvielu 33 984 574 litru apjomā, par kopējo summu 13 796 753 lati, tādējādi turpmākajiem gadiem ir radīts budžeta slogs 11 553 749 latu apmērā.

Lai nodrošinātu valsts atbalsta sniegšanu biodegvielas komersantiem, Ekonomikas ministrija līdz 2010.gada 1.maijam iesniegs Ministru kabinetā informāciju par neizmaksāto atbalsta apjomu par 2009.gadu un līdz 2011.gadam 1.maijam – par neizmaksāto atbalsta apjomu par 2010.gadu.

Ja biodegvielas ražotājs līdz kārtējā gada 1.novembrim ir saražojis mazāk nekā 50 % no tam piešķirtās finansiāli atbalstāmās kvotas, biodegvielas ražotājam piešķirtā finansiāli atbalstāmā kvota tiks samazināta par nesaražoto biodegvielas apjomu, bet saglabāta par daudzumu, kas proporcionāls piešķirtās finansiāli atbalstāmās gada kvotas apjomam uz diviem mēnešiem (viena sestā daļa no gada kvotas apjoma).

Ņemot vērā, ka ražotāji nav saņēmuši atbalstu par 2008.gada 2.pusgadā saražoto biodegvielu pilnā apjomā, Satversmes tiesā prasības pret valsti par saistību nepildīšanu ir iesnieguši divi biodegvielas ražotāji.

www.em.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv