Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Pārdalīts finansējums starp Lauku attīstības plāna atbalsta pasākumiem

Publicēts 2007-03-20 16:34:10

Samazināt palielināt tekstu

Šodien valdība akceptēja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta noteikumus "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. - 2006.gadam"". Grozījumi veicinās uzsākto projektu sekmīgu īstenošanu un nodrošinās maksimālu līdzekļu izlietošanu.

Normatīvais akts paredz palielināt finansējumu pasākumiem "Agrovide", "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai", "Tehniskā palīdzība", kā arī atbalsta apjomu vienotajiem platības maksājumiem. Savukārt attiecīgi tiek samazināts finansējums pasākumiem "Mazāk labvēlīgie apvidi un apvidi ar ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā", "Priekšlaicīgā pensionēšanās", "Standartu sasniegšana", kā arī finansējums no iepriekšējā programmēšanas perioda pārejošajām saistībām.

Dokumentā atspoguļots Latvijas Lauku attīstības plāna Lauku attīstības programmas īstenošanai kopējais finansējums 2004. - 2006.gadam un tā kopējā finansējuma sadalījums pa pasākumiem 2004. - 2006.gadam.

Normatīvais akts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. - 2006.gadam"" stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Lauku attīstības programma;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv