Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Paredz izmaiņas lauksaimniecības dzīvnieku aprites prasībās

Publicēts 2009-11-09 19:02:41

Samazināt palielināt tekstu

05.11.2009

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Veterinārās prasības govju un cūku apritei”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Šobrīd spēkā ir MK 2004. gada 13. aprīļa noteikumi Nr. 301 „Veterinārās prasības govju un cūku apritei”. Ņemot vērā, ka grozījumu apjoms ir liels, tika sagatavots jauns MK noteikumu projekts.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) sākot ar 2010. gada 1. janvāri apkopo atzītu govju un cūku savākšanas centru, reģistrētu tirgotāju un atzītu tirgotāju telpu sarakstu, ko ievieto publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

Noteikumu projektā precizētas arī vispārīgās un veterinārās prasības, kas jāievēro govju un cūku tirdzniecībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp prasības savākšanas centriem un tirgotāju telpām, kā arī prasības pārvadātājiem un transportlīdzekļiem, ko izmanto minēto dzīvnieku pārvadāšanai.

Tāpat valsts sekretāru sanāksmē šodien izsludināja MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 206 „Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei””, kas paredz, ka PVD ar 2010. gada 1. janvāri savā tīmekļa vietnē ievieto arī atzīto aitu un kazu savākšanas centru, tirgotāju un to komercdarbībā izmantoto telpu sarakstu, kas pieejams sabiedrībai un citām dalībvalstīm.

Noteikumu projekti stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv