Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Pašvaldībām infrastruktūras attīstībai un citiem pasākumiem šogad piešķirti vairāk nekā 19 miljoni latu

Publicēts 2009-12-29 20:08:36

Samazināt palielināt tekstu

28.12.2009

Viena no reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna prioritātēm šogad bija nodrošināt valsts atbalstu pašvaldībām infrastruktūras sakārtošanai un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem. Kopumā šogad pašvaldībām piešķirti vairāk nekā 19 miljoni latu.

„Neskatoties uz ekonomisko lejupslīdi un valsts budžeta izdevumu vairākkārtēju samazināšanu, ir izdevies pašvaldībām nodrošināt pietiekami nozīmīgu atbalstu. Ieguldījumi infrastruktūrā ir pareizais veids, kā sekmēt uzņēmējdarbības aktivitāti reģionos un iedzīvotājiem nodrošināt gan tik nepieciešamās darba vietas, gan mūsdienīgu pašvaldības pakalpojumu pieejamību”, akcentē ministrs.

Novadu infrastruktūras attīstībai piešķirti 4,11 miljoni latu

2009.gadā, izveidojot 109 novadus un deviņas republikas pilsētas, noslēdzās vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. Turpinot atbalstu jaunizveidotajiem novadiem, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) dažādu pašvaldībām nozīmīgu infrastruktūras objektu sakārtošanai un autobusu iegādei skolēnu pārvadāšanai piešķīra 4,11 miljonus latu. Vienreizējās dotācijas apmērs vienam novada pagastam vai pilsētai ir 200 000 latu.

Dotācijas 3,15 miljonu latu apmērā tika izmaksātas no šim mērķi paredzētās RAPLM budžeta programmas, papildus 1 miljonu latu Babītes, Pāvilostas, Raunas, Nīcas, Olaines, Ozolnieku, Mālpils, Durbes un Beverīnas novadiem piešķirot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tāpat, ņemot vērā valsts budžetā veiktos izdevumu samazinājumus, RAPLM piedāvāja pašvaldībām, kurām ir Valsts kasē ņemts aizņēmums, to dzēst. Kopumā šogad dzēsti 13 pašvaldību aizņēmumi 1,94 miljonu latu apmērā. Izstrādājot valsts budžetu 2010.gadam, iekļauta norma dzēst sešu pašvaldību Valsts kasē ņemto aizņēmumu neatmaksāto dalu 965 885 latu apmērā.

No 2005.gada līdz šā gada beigām novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai tika piešķirti 95,95 miljoni latu. Nākamā gada valsts budžetā novadu infrastruktūras attīstībai paredzēti 1,575 miljoni latu, tādējādi visām pašvaldībām, kas vienojušās par novadu izveidi, likumā noteiktās dotācijas būs izmaksātas.

Pašvaldību investīciju projektu īstenošanai piešķirti 14 miljoni

Pašvaldību infrastruktūras attīstībai, pabeidzot iepriekšējos gados iesāktos projektus, 2009.gadā no valsts investīciju programmas piešķirtas mērķdotācijas 12,17 miljonu latu apmērā. Tās saņēma 27 pašvaldības.

Papildus šīm dotācijām Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas, Cēsu, Jēkabpils, Talsu, Balvu, Alūksnes un Cesvaines pašvaldībām tika piešķirti kopumā 1,67 miljoni latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, jo pēc šā gada valsts budžeta grozījumiem sākotnēji paredzētais atbalsts investīciju projektiem tika samazināts vai arī finansējums tika atteikts. Galvenais nosacījums mērķdotāciju piešķiršanai bija uzsākto pašvaldību investīciju projektu aktivitāšu pabeigšana.

Izglītības reformas seku novēršanai RAPLM pašvaldībām piešķir 1,23 miljonus latu

Lai izmaksātu atlaišanas pabalstus pedagogiem, kuru darbu zaudējuši izglītības iestāžu reorganizācijas vai slēgšanas rezultātā, kā arī lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus, pašvaldībām pēc RAPLM iniciatīvas šogad piešķirti 1,23 miljoni latu.

RAPLM apkopotā informācija liecināja, ka 25 pašvaldībās tika slēgtas 47 skolas un atbrīvoti 680 pedagogi. 749 pedagogi atbrīvoti atbilstoši noteiktajam skolēnu skaitam un vienu pedagoģisko likmi, bet 25 pašvaldībās tika reorganizētas 45 skolas un atbrīvoti 290 pedagogi. Saskaņā ar Darba likumā noteikto, uzteicot darba līgumu gadījumos, ja tiek samazināts darbinieku skaits vai tiek likvidēts darba devējs, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu. Kopumā pašvaldībām atlaišanas pabalstu izmaksai pedagogiem piešķirti 987 864 lati.

Lai nodrošinātu transporta izdevumu kompensāciju pašvaldībām par skolēnu pārvadājumiem, RAPLM novadu pašvaldībām šogad izmaksāja 239 501 latus. Finansējums tika nodrošināts tām pašvaldībām skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas vai reorganizētas izglītības reformas rezultātā.

Dabas stihiju seku novēršanai un citu pašvaldībām nepieciešamu pasākumu īstenošanai piešķir 210 942 latus

Pašvaldībām no valsts budžeta pēc RAPLM iniciatīvas šogad piešķirti vēl 210 942 lati gan dabas stihiju seku novēršanai, gan citu pasākumu īstenošanai.

Vētru un dabas stihiju radīto postījumu novēršanai RAPLM pašvaldībām kopumā piešķīra 147 325 latus.

Piešķirtie līdzekļi bija nepieciešami Līvānu, Gulbenes, Saldus un Bauskas novada pašvaldībām, lai novērstu lietus un vētras laikā radītos postījumus, nopostot jumtu segumus pašvaldību ēkām un objektiem, Mēmeles stāvkrastu pie Bauskas pils, kā arī sporta stadionus un ielu segumu. Savukārt ugunsgrēka radīto postījumu novēršanai līdzekļus saņēma Lauces pagasta, Kuldīgas un Lubānas novada pašvaldības.

Līdzekļi tāpat tika piešķirti arī Rīgas pašvaldībai, lai novērstu šā gada janvāra sākumā masu nekārtību laikā Vecrīgā nodarīto zaudējumu kompensēšanai.

Zilākalna pagasta padomei RAPLM piešķīra 41 495 latus, lai pašvaldība nodrošinātu pašvaldības vērtēto ieņēmumu koriģēšanas rezultātā nepieciešamo dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Tāpat pašvaldībām 22 122 latu apmērā segti izdevumi, kas saistīti ar 2008.gadā mirušo cilvēku apbedīšanu, kuru personas nav noskaidrotas.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv