Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Pašvaldībām investīciju projektu īstenošanai piešķir 372 tūkstošus latu

Publicēts 2009-07-16 15:53:34

Samazināt palielināt tekstu

14.07.2009

Ministru kabinets otrdien, 14.jūlijā, lēma Daugavpils un Vaiņodes novadiem piešķirt finanšu līdzekļus no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 372 144 latu apmērā.

Lai šā gada 1.septembrī mācības Medumu speciālā internātpamatskolā uzsāktu 73 bērni ar garīgas attīstības traucējumiem, tajā skaitā, 17 bērni bāreņi, investīciju projektam „Medumu speciālās inetrnātpamatskolas ēkas renovācijas turpinājumam – ēku un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas” realizācijai Daugavpils novadam tiks piešķirti 95 000 lati.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam” Daugavpils rajonam bija paredzēts atbalsts investīciju projektam 807 953 latu. Izskatot šā gada valsts budžeta grozījumus, atbalsts investīciju projektam tika samazināts līdz 40 000 latiem, kas uz doto brīdi jau ir izlietots.

Medumu speciālās internātpamatskolas atjaunošanas darbi tika uzsākti 2005.gadā un projekta ietvaros tika nomainīts jumts, logi, nosiltinātas sienas un izremontēta fasāde.

Finanšu līdzekļi pašvaldībai nepieciešami, lai novērstu inženierkomunikāciju – siltumapgādes sistēmu, elektrosistēmu, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas - kritisko stāvokli.

Savukārt investīciju projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana un sadzīves apstākļu uzlabošana Liepājas rajona Vaiņodes internātpamatskolā” pirmās kārtas būvdarbu pabeigšanai Vaiņodes novadam tiks piešķirti 277 144 lati.

Lai projekts tiktu savlaicīgi realizēts, Liepājas rajona padome šā gada janvārī noslēdza līgumu par tehniskā projekta izstrādi un aprīļa beigās izsludināja konkursu par būvdarbu veikšanu.

Jūnija sākumā tika noslēgts līgums par pirmās kārtas darbu veikšanu, kas ietver internātpamatskolas ēkas 2. un 3.stāvu pilnīgu pārbūvi, demontējot starpsienas un inženierkomunikācijas. Investīciju projekta ietvaros jau iegādāti celtniecības materiāli un tiek veikta starpsienu izbūve.

Lai veicinātu pašvaldību infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, nodrošinot priekšnosacījumus pašvaldību funkciju efektīvai veikšanai un valsts teritorijas līdzsvarotai attīstībai, ik gadu pašvaldībām no valsts budžeta tiek piešķirtas mērķdotācijas pašvaldību investīciju projektu īstenošanai.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv