Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Pedagogi jau tuvākajā laikā saņems Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijas

Publicēts 2009-11-26 21:26:55

Samazināt palielināt tekstu

25.11.2009

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pārskaitījusi pirmo finansējuma daļu pedagogu mērķstipendijām – 763 592 latus – pašvaldībām. Jau tuvākajā laikā 3165 pedagogi 38 pašvaldībās, bet drīzumā arī pārējie, saņems mērķstipendijas 100 latu apjomā un uzsāks iesaistīšanos pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā, iegūs papildus kvalifikāciju vai pārkvalificēsies darbam citā profesijā, kā to paredz Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Šobrīd ir noslēgti 63 līgumi starp IZM un sadarbības partneriem, aptverot visas 118 Latvijas pašvaldības – gan novadus, gan republikas pilsētas. IZM pašlaik finansējumu pārskaitījusi tām pašvaldībām, kurās Pedagogu atlases komisija izvērtējusi pedagogu pieteikumus un kuras iesniegušas ministrijai sarakstus ar pedagogiem, kuri var pretendēt uz ESF atbalstu šajā aktivitātē. Pašvaldības, kas saņēmušas finansējumu, var uzsākt līgumu slēgšanu ar pedagogiem un nodrošināt mērķstipendiju saņemšanu, sākot jau ar novembri.

Rūpējoties par skolotājiem, IZM savlaicīgi veica visus nepieciešamos priekšdarbus pēc iespējas ātrākas šīs ESF aktivitātes uzsākšanai. Savukārt izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe šī gada jūlijā pēc savas iniciatīvas tikās ar Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju komisāru Vladimiru Špidlu un panāca galīgo atbalstu šai aktivitātei, kuras ieviešana iepriekš bija apdraudēta.
Pašlaik atbalstīti 3165 pedagogi, no kuriem:
• mērķstipendiju par iesaistīšanos pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profesionālas pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai, saņems 2401 pedagogs (mēnesī: 100 lati mērķstipendija);
• atbalstu pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai saņems 721 pedagogs (mēnesī: 100 lati mērķstipendija un 200 lati mācību maksas segšanai);
• atbalstu pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tajā skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību saņems 43 pedagogi (mēnesī: 100 lati mērķstipendija un 300 lati mācību maksas segšanai).

Pašlaik apkopoti dati par 63% sadarbības partneriem, bet atbalstu kopumā jau 2009.gadā šīs ESF aktivitātes ietvaros saņems vismaz 4500 pedagogu. Taču kopumā šīs aktivitātes ietvaros līdz 2013.gadam atbalsts paredzēts 17 400 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, bet aktivitātes finansējums ir 20 miljoni latu – 17 miljoni latu ESF līdzekļi un 3 miljoni latu nacionālais publiskais finansējums.

Šobrīd projekta vadības grupa tiekas ar skolotājiem un pašvaldību pārstāvjiem novados un pilsētās, lai sniegtu detalizētu informāciju un diskutētu par projekta īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanai skolās. Lai attīstītu skolotāju karjeras izaugsmes iespējas un veicinātu viņu konkurētspēju, jau iepriekš IZM tam piesaistījusi ESF līdzekļus nacionālās programmas „Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide” ietvaros un tas tiek turpināts arī šajā aktivitātē, lai atbilstoši sagatavotos tās ieviešanai nākotnē.

Papildu informācija: Evija Papule – tālrunis: 29340097

www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv