Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Pieaug pieprasījums pēc NVA īstenotajām mācībām, kas pilnveido darba prasmes un iemaņas

Publicēts 2009-09-05 23:07:53

Samazināt palielināt tekstu

02.09.2009

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos šā gada astoņos mēnešos piedalījušies 20 253 Latvijas iedzīvotāji. Salīdzinājumam: pērn visa gada laikā - tikai 17 338. Ņemot vērā bezdarba līmeņa palielinājumu, NVA klientu – bezdarbnieku, darba meklētājam un bezdarba riskam pakļauto cilvēku interese par NVA piedāvātajām lekcijām, semināriem un individuālām konsultācijām ir krasi pieaugusi. Šie ātrie un efektīvie pasākumi savu prasmju pilnveidei un konkurences palielināšanai ir pieejami ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas ir darba meklējumos. NVA aicina cilvēkus pilnveidot savas zināšanas un prasmes, piesakoties un apmeklējot pasākumus 28 NVA filiālēs visā Latvijā.

Pašreiz pieprasītākās lekcijas ir "Komunikācijas prasmju attīstīšana", "Sarunu vadīšana un argumentācijas māksla", "Prasme publiski runāt un uzstāties", "Kā sagatavoties darba intervijai un prast sevi prezentēt potenciālajam darba devējam".

Tāpat tiek piedāvāta iespēja apmeklēt kursus un seminārus darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu pilnveidei, attīstot valsts valodas zināšanas, apgūstot uzņēmējdarbības un komercdarbības pamatus, kā arī, piemēram, lietišķās rakstības prasmi, CV un motivācijas vēstules rakstīšanu.

Interesenti var gūt teorētiskas zināšanas un pieredzi, kas nepieciešama komercdarbības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, iemācīties veidot biznesa plānu,  apgūt radošo risinājumu izstrādes metodes, uzzināt, kā apkalpot klientu pa tālruni, kā arī gūt zināšanas par moderna vadītāja izaicinājumiem, prasmēm un lietišķo etiķeti.

Šīs dienas sociāli ekonomiskā situācija veicina pieprasījumu pēc lekcijām par darba tiesiskajām attiecībām, darba tiesībām un darba aizsardzību. NVA klienti labprāt apmeklē NVA rīkotos kursus un seminārus arī par pašnodarbinātās personas tiesiskajiem jautājumiem,  par darba tiesisko attiecību pamatiem, par fizisko personu maksātnespēju pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, par darba tiesībām uz aizsardzību.

Starp konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem ikviena bez darba palikušajam vai bezdarba riskam pakļautajam cilvēkam svarīgi ir NVA piedāvātie pasākumi pašpziņas celšanai un savas individualitātes apzināšanai, kā arī prasmēm strādāt pārmaiņu apstākļos, risināt konfliktus un attīstīt savas saskarsmes spējas. Tāpat tiek piedāvātas praktiskas zināšanas stresa vai psiholoģiskās barjeras pārvarēšanai darba meklēšanas procesā.

NVA klientam nepieciešamības gadījumos ir pieejamas arī NVA individuālās maksātnespējas konsultanta, psihologa, jurista un  sociālā darbinieka konsultācijas.

Visi NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ir pieejami bez maksas, sniedz ātru un efektīvu rezultātu. Turklāt šajos pasākumos cilvēki tiek iesaistīti visas Latvijas teritorijā.

Informācija uzziņai:

• Populārākās lekciju nodarbības ir :
1. Darba tiesības – 2701 dalībnieki;
2. Lietišķā etiķete – 1113 dalībnieki;
3. Stress un tā pārvarēšana -  949 dalībnieki.

• Populārākās  semināru nodarbības ir:
1.    Pašnodarbinātās personas tiesiskie jautājumi – 1455 dalībnieki;
2.    Kā sagatavoties darba intervijai – 1300 dalībnieki;
1.3. Veiksmīgas komunikācijas aspekti – 1140.

• Populārākās kursu nodarbības ir:
1. Uzņēmējdarbības un komercdarbības pamati – 809 dalībnieki;
2. Pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās – 779 dalībnieki;
3. Valsts valodas prasmju attīstīšana – 745 dalībnieki.

Jurista individuālās konsultācijas  izmantojuši 1810 NVA klientu.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv