Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Piedāvā segt daļu izdevumu par zvērinātiem notāru kvalifikācijas pārbaudēm

Publicēts 2008-04-24 18:23:26

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes izdevumu daļējas segšanas kārtību un apjomu. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā.

Kā teikts noteikumu projekta anotācijā, līdz grozījumu Notariāta likumā spēkā stāšanās dienai zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes nebija paredzētas. Pašlaik ir ieviestas regulārās un ārkārtas zvērinātu notāru kvalifikācijas pārbaudes, kas nodrošina amata darbību pildīšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju pārbaudi un nepārtrauktu profesionālo izaugsmi, tā paaugstinot zvērinātu notāru sniegtās juridiskās palīdzības kvalitāti.

Notariāta likums nosaka, ka zvērināti notāri, kas nodevuši zvērestu līdz 2008. gada 1. jūlijam, pēc zvērinātu notāru apmācības programmas apgūšanas kārtos atestāciju līdz 2008. gada 31. jūlijam, kas uzskatāma par pirmo kvalifikācijas pārbaudi. Atestācijas gaitā tiks vērtēta zvērināta notāra darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas, prasme piemērot šīs zināšanas praksē, kā arī sociālā kompetence un intelekts.

Kā nosaka likums, ja zvērināts notārs kopš eksāmena vai iepriekšējās regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas cēlis savu profesionālo vai akadēmisko kvalifikāciju, ieguvis attiecīgi nepieciešamo kredītpunktu skaitu par aktivitātēm profesionālās kvalifikācijas celšanai un par to ir saņemts pamatots Latvijas Zvērinātu notāru padomes (turpmāk – LZNP) atzinums, tieslietu ministrs var pilnīgi vai daļēji atbrīvot zvērinātu notāru no regulārās kvalifikācijas pārbaudes kārtošanas.

Noteikumu projekts paredz, ka kvalifikācijas pārbaudes izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem tiks segta eksāmenu komisijas locekļu atlīdzība par katru zvērinātu notāru, kurš kārtos kvalifikācijas pārbaudi. Tā kā LZNP organizē un nodrošina zvērinātu notāru eksāmenu un kvalifikācijas pārbaudes, tad padome pati sedz arī ar kvalifikācijas pārbaudes organizēšanu saistītos izdevumus, proti, izmaksas par kancelejas piederumiem, kvalifikācijas pārbaudes norises telpas nodrošināšanu u.c.

LZNP pēc kvalifikācijas pārbaudes norises iesniegs TM pieprasījumu par kvalifikācijas pārbaudes izdevumu daļēju segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, norādot zvērinātu notāru, kuri kārtoja kvalifikācijas pārbaudi, skaitu. Tad TM pieņems lēmumu par eksāmenu komisijas locekļu atlīdzības segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, pēc kura norādīto summu pārskaitīs uz LZNP kontu kredītiestādē.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Veselības ministrijām un Valsts kancelejai.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv