Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Piegādes līguma "Hidrodinamiskās mašīnas piegāde Siguldas ūdenssaimniecības vajadzībām" parakstīšana

Publicēts 2007-03-15 16:54:54

Samazināt palielināt tekstu

Š.g. 13.martā, Rīgā, LR Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" ietvaros starp SIA "Saltavots" un SIA "Volvo Truck Latvia" tika parakstīts piegādes līgums "Hidrodinamiskās mašīnas piegāde Siguldas ūdenssaimniecības vajadzībām".

Līguma kopējās izmaksas ar PVN ir 360 549,00 EUR. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" Siguldas komponentei ir 69,25%, kas šajā Līgumā sastāda vairāk kā 211 tūkstošus EUR.

Līguma ietvaros tiks veikta vienas hidrodinamiskās mašīnas ar tai nepieciešamo papildus aprīkojumu piegāde, ar preces piegādi saistīto pakalpojumu sniegšana, garantijas un pēcpārdošanas apkalpošana.

Pēc piegādes līguma realizācijas tiks nodrošināta Siguldas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmas apkalpošana, operatīva avārijas situāciju novēršana.

Papildus iepriekšminētajam piegādes līgumam projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" Siguldas komponentes ietvaros ir noslēgti sekojoši līgumi (līgumu summas bez PVN):

1.Tehniskā palīdzība: Institucionālā attīstība un Centrālā Projekta Ieviešanas Vienība, Kopējā līguma summa – 1 788 150,00 EUR, Siguldas komponentes daļa – 132 859,55 EUR;

2.Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība, Kopējā līguma summa – 2 740 336,00 EUR, Siguldas komponentes daļa – 169 900,83 EUR;

3.Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Siguldā, Līguma summa – 1 047 307,49 EUR;

4.Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Siguldā, Līguma summa – 1 740 583,45 EUR;

5.Aprīkojuma piegāde neuzskaitītā ūdens samazināšanas programmai 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās, Kopējā līguma summa – 235 182,00 EUR, Siguldas komponentes daļa – 29 211,00 EUR.

66 % no projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība

"Šis projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas savienības pilsoņu vidū"

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Kohēzijas fonds; Ūdenssaimniecība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv