Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Pieņem noteikumus par Adrešu klasifikatoru

Publicēts 2008-04-28 13:16:47

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par Adrešu klasifikatoru. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) speciālisti, pamatojoties uz Valsts statistikas likumu.

Klasifikatora mērķis būs nodrošināt vienotu adresācijas objektu uzskaiti un nepārprotamu jebkura adresācijas objekta identifikāciju Latvijas Republikā.

Kā norādīts paskaidrojuma rakstā, pieņemot šos noteikumus, adrešu klasifikators tiks apstiprināts ar ārējo normatīvo aktu, jo pirms tam tas bija apstiprināts ar VZD rīkojumu. Adrešu klasifikatoru uztur un tā datus aktualizē VZD uzturētajā Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā. Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī komersanti lieto šo klasifikatoru savu informācijas sistēmu veidošanai, kā arī uzziņas nolūkos.

Noteikumi paredz, ka Adrešu klasifikators būs sistematizēts adresācijas objektu saraksts, kurā adresācijas objekti klasificēti atbilstoši to tipiem un katram objektam būs piešķirts unikāls kods. Tiks ņemta vērā administratīvā teritorija, teritoriālā vienība, apdzīvotā vieta, ielas nosaukums, ēku, reāli nodalītu ēku daļu, apbūvei paredzētu zemesgabalu nosaukums vai numurs un telpu grupu numuru savstarpējā hierarhija.

Latvijas Adrešu klasifikatora lietošana būs obligāta visām valsts informācijas sistēmām, un tas sekmēs kvalitatīvu datu apmaiņu starp informācijas sistēmām.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv